Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Sáng 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những kết quả khá rõ nét.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả năm 2022.

Công tác dân vận được các cấp ủy đảng triển khai bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong điều hành, tổ chức thực hiện.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức 392 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; xây dựng và nhân rộng gần 2.000 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa, ban hành khá đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân theo đúng pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long chia sẻ kết quả, cách làm, kinh nghiệm của huyện trong thực hiện công tác dân vận năm 2022.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác dân vận, Hà Tĩnh đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Năm 2023, công tác dân vận tiếp tục thực hiện theo 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; tích cực phối hợp giữa hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thạch Hà Trần Đình Nghị chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những kết quả, cách làm trong thực hiện công tác dân vận năm 2022. Đại biểu cũng phân tích những nội dung còn vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai tốt hơn công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà: Để làm tốt công tác dân vận cần chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, trong đó cần quan tâm đến kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các phường, xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận thời gian qua.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phân tích những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cần bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị, dự báo tốt tình hình, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác dân vận nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết chuyên đề đã ban hành, các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức hội quần chúng trong công tác vận động Nhân dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền bế mạc hội nghị.

Bế mạc hội nghị, nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát chương trình hành động công tác dân vận thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo quan trọng của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận để xây dựng và triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hồ Đức Tiến (Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.