TP Hà Tĩnh hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện nay, TP Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 51/51 đảng bộ, chi bộ cơ sở; sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

TP Hà Tĩnh hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến nay, 51/51 đảng bộ, chi bộ cơ sở của TP Hà Tĩnh hoàn thành đại hội (Trong ảnh: đại hội điểm tại phường Nam Hà)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở TP Hà Tĩnh có khá nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước, nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy; mở rộng dân chủ trong lấy ý kiến công tác nhân sự; xây dựng dự thảo chương trình hành động để xin ý kiến góp ý của đại hội…

Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy cơ sở đã nghiên cứu, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; ban hành Chỉ thị số 38 - CT/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại năm 2020 – 2021 và các chủ trương, quy định, hướng dẫn liên quan về đại hội đảng bộ các cấp.

TP Hà Tĩnh hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại hội đều thành công tốt đẹp, bầu cử nhân sự đúng định hướng với tỷ lệ trung bình trên 90%.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng khung kế hoạch chi tiết đại hội Đảng các cấp; thành lập các tiểu ban giúp việc, cụ thể hóa các đầu việc và nội dung, thời gian hoàn thành, trách nhiệm tham mưu...

Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, đúng quy trình; đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện…

TP Hà Tĩnh hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền đại hội được TP Hà Tĩnh chú trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời rút kinh nghiệm, bổ cứu trong công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Đến nay, 51/51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội. Tất cả các đại hội đều thành công tốt đẹp, bầu cử nhân sự đúng định hướng với tỷ lệ trung bình trên 90%; có 10 Đảng bộ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

TP Hà Tĩnh hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiều công trình chào mừng hoàn thành, tạo khí thế phấn khởi trước sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.

Song song với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, TP Hà Tĩnh cũng quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, cơ bản hoàn thành 15 công trình chào mừng đại hội, tạo niềm tin, khí thế phấn khởi thi đua trong toàn Đảng bộ.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast