TP Hà Tĩnh tuyển dụng 04 công chức, viên chức

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy thông báo một số nội dung về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2021

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo một số nội dung về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 như sau:

1. Số lượng: 4 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Chuyên viên Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy

- Chuyên viên công tác khoa giáo, huấn học, Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chuyên viên công tác Hội và phong trào Thanh niên, Thành đoàn Hà Tĩnh

- Chuyên viên công tác Đội và phong trào Thiếu nhi, Thành đoàn Hà Tĩnh

(Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển từng vị trí được quy định tại Quyết định số 232-QĐ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

2. Về điều kiện đăng ký dự tuyển: Quy định chi tiết tại Thông báo số 01-TB/HĐTD ngày 20/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh, Thông báo số 154-TB/ThU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có);

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.

* Đề nghị người dự tuyển khi nộp hồ sơ mang theo các loại hồ sơ gốc theo quy định để thẩm định, đối chiếu.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/10/2021 - 22/11/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh, số 02, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh.

- Phí dự tuyển: 300.000 đồng/1 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

(Mọi thông tin chi tiết được quy định tại Thông báo số 154-TB/ThU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy)

TP Hà Tĩnh tuyển dụng 04 công chức, viên chức

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast