Trang bị kiến thức cho hơn 1.200 cán bộ thôn, công chức cấp xã ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đây là năm đầu tiên TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức được các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đến tận cán bộ thôn, tổ dân phố.

Theo đó, trong tháng 6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX Kỳ Anh đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.200 cán bộ, đảng viên cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ cốt cán các thôn, tổ dân phố.

Trang bị kiến thức cho hơn 1.200 cán bộ thôn, công chức cấp xã ở TX Kỳ Anh

Hơn 1.200 cán bộ thôn, tổ dân phố và một số công chức cấp xã của 11 xã, phường được cập nhật kiến thức.

Các học viên được các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đặc biệt là chuyên đề về đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng của Đảng trong gian đoạn hiện nay; chuyên đề về biển đảo.

Ngoài ra, tại các lớp bồi dưỡng, học viên được trao đổi, thảo luận những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thị xã.

Trang bị kiến thức cho hơn 1.200 cán bộ thôn, công chức cấp xã ở TX Kỳ Anh

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) cập nhật kiến thức cho các học viên.

Đây là năm đầu tiên TX Kỳ Anh tổ chức được các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đến tận toàn thể cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Qua các lớp học góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng công tác, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ đó góp phần cùng TX Kỳ Anh phục vụ mục tiêu đưa thị xã cán đích đô thị loại III cuối năm 2020; tháo gỡ vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các công trình dự án; làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast