Tùy bút: Sông núi Tam Soa

(Baohatinh.vn) - Xa sông La đã thật lâu nhưng câu hát này vẫn ngân mãi trong tôi. Sông La, dải lụa thơm mềm mềm mãi trong tôi. Sông La, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, ngã ba sông đã in dấu với mênh mang mây núi đất trời...

7:19 / 16:29
0:00

Podcast khác

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast