UBND huyện Thạch Hà tuyển dụng 4 viên chức ngành giáo dục đào tạo

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học gồm  4 người, trong đó: 2 kế toán, 1 nhân viên thư viện, 1 nhân viên văn thư.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học

UBND huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 4 người, trong đó: 2 kế toán, 1 nhân viên thư viện, 1 nhân viên văn thư.

2. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18/10/2021.

3. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: hội trường số 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, số 209, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo; phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện và nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

Yêu cầu các thí sinh đến đăng ký dự tuyển phải tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo), SĐT: 0912 600968/ 0914 172378 để được hướng dẫn.

UBND huyện Thạch Hà tuyển dụng 4 viên chức ngành giáo dục đào tạo

Thay mặt UBND

Chủ tịch: Nguyễn Văn Khoa

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast