Vì đâu doanh nghiệp Hà Tĩnh không mặn mà trích lập Quỹ Phát triển KH&CN?

(Baohatinh.vn) - Mặc dù Nhà nước đã có chính sách khuyến khích doanh nghiệp dành một phần lợi nhuận để đầu tư, đổi mới công nghệ nhưng trên thực tế có rất ít doanh nghiệp Hà Tĩnh hưởng ứng.

Vì đâu doanh nghiệp Hà Tĩnh không mặn mà trích lập Quỹ Phát triển KH&CN?

Từ Quỹ Phát triển KH&CN và huy động thêm nhiều nguồn vốn khác, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ được Công ty Dược Hà Tĩnh được triển khai mạnh mẽ...

Ngày 17/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, trong đó quy định về việc thành lập và trích lập Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp (Quỹ).

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước hằng năm phải trích từ 3% - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ; doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, do doanh nghiệp quyết định, tối đa 10% để lập Quỹ. Như vậy chính sách của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp là miễn thuế đối với số tiền lập Quỹ nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh...

Vì đâu doanh nghiệp Hà Tĩnh không mặn mà trích lập Quỹ Phát triển KH&CN?

...nhờ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, doanh thu của đơn vị.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Hà Tĩnh thành lập Quỹ Phát triển KH&CN và duy trì đến nay. Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ, từ Quỹ này và huy động thêm nhiều nguồn vốn khác, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ được công ty triển khai mạnh mẽ. Nhiều công nghệ mới được đầu tư, từ đó những sản phẩm mới liên tiếp được hình thành, góp phần nâng cao năng suất lao động, doanh thu và lợi nhuận của đơn vị. Đến nay, doanh thu sản xuất hàng năm của công ty đạt gần 350 tỷ đồng/năm.

Hiệu quả, hữu ích với doanh nghiệp, song thực tế tại Hà Tĩnh có rất ít doanh nghiệp hưởng ứng nghị định này.

Theo Sở KH&CN, đến nay, Hà Tĩnh mới ghi nhận có 3/10.000 doanh nghiệp thành lập Quỹ Phát triển KH&CN với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng (Công ty CP Dược Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh).

Vì đâu doanh nghiệp Hà Tĩnh không mặn mà trích lập Quỹ Phát triển KH&CN?

Mặc dù có nhu cầu đổi mới công nghệ nhưng do lợi nhuận thấp nên Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh không đủ kinh phí để duy trì trích lập Quỹ Phát triển KH&CN.

Chia sẻ những khó khăn của việc trích lập Quỹ Phát triển KH&CN tại các doanh nghiệp, ông Trần Mạnh Hùng – Quyền Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành (Sở KH&CN) cho biết: Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp ở Hà Tĩnh khá lớn, tuy nhiên, đa số hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, ít có nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ. Còn các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất hiện nay chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, lợi nhuận còn thấp. Do đó, 10% trong lợi nhuận trước thuế đầu tư vào Quỹ sẽ khó để đủ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ ở tầm cao hơn.

Về nguyên nhân này, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh Nguyễn Khánh Toàn xác nhận, từ khi có chính sách, đơn vị đã trích một phần lợi nhuận để lập Quỹ, đây là chính sách rất có lợi đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của thị trường cao su thế giới nên hoạt động của công ty khó khăn hơn, không đủ lợi nhuận để lập Quỹ như thời gian trước. Như vậy, chính sách này chỉ trở nên thiết thực với những doanh nghiệp có tiềm lực, lợi nhuận lớn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng phản ánh những vướng mắc khi trích lập Quỹ như: Nghị định quy định cho phép doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập trước thuế để lập Quỹ nhưng lại bắt buộc phải sử dụng trong 5 năm kể từ khi trích lập Quỹ, nếu không sử dụng, sử dụng dưới 70% hay sử dụng không đúng mục đích thì sẽ bị truy thu, thậm chí bị phạt.

Bên cạnh đó, khi muốn sử dụng Quỹ, doanh nghiệp phải làm hồ sơ, lập hội đồng thẩm định đánh giá tính khả thi của đề tài cũng tốn nhiều thời gian...

Thời gian tới, ngành KH&CN vẫn sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu chính sách đến với doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, đồng hành tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp để chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống thiết thực hơn – ông Trần Mạnh Hùng chia sẻ thêm.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Phát hiện dược chất quý từ trứng cầu gai vàng

Phát hiện dược chất quý từ trứng cầu gai vàng

Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên phát hiện trong loài cầu gai vàng có nhiều hợp chất có dược tính tiềm năng, tìm cách nghiên cứu chiết xuất.