Cập nhật: 19:30 28/01/2021
(Baohatinh.vn) - Trong số 200 đồng chí được biểu quyết có 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí

Trong số 200 đồng chí được biểu quyết có 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Chiều 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí

Toàn cảnh hội nghị.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, đại hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí

Đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí

Đại biểu trò chuyện bên lề Đại hội.

Sau phần nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các đại biểu về thảo luận tại Đoàn.

Theo dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]