(Baohatinh.vn) - Chiều 30/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban với MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Chiều 30/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban với MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đặc thù đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Trong đó, nổi bật là kết quả vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo; tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đặc thù năm 2018.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã vận động xây dựng được 824 mô hình sản xuất, vận động người dân hiến gần 535.000 m2 đất, hơn 3 triệu ngày công và gần 780 tỷ đồng tiền mặt... góp phần đưa 45 xã về đích NTM, nâng tổng số xã về đích NTM lên 158 xã, 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Huyện Nghi Xuân về đích trước 2 năm, là huyện NTM đầu tiên của tỉnh.

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Đào Văn Tinh: Trong năm 2018, Hội Cựu TNXP tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong sự kiện Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

MTTQ và các tổ chức cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ gần 20 tỷ đồng đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ các cấp; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.543 nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương; giúp 2.286 hộ nghèo trong toàn tỉnh thoát nghèo bền vững; trao tặng 74 nghìn suất quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ thực hiện tốt hơn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và chị em phụ nữ thông qua việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, đặc biệt là các hội viên nòng cốt.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đặc thù cũng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Phát triển 52 công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; 3 tổ chức đoàn thanh niên, 13 tổ chức hội cựu chiến binh và 2 tổ chức hội phụ nữ trong doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối bên trong.

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Thời gian tới, MTTQ sẽ chọn thực hiện các chuyên đề giám sát theo các nội dung trọng tâm, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập thôn, xã.

Tại hội nghị, đại biểu phân tích tồn tại hạn chế, đồng thời bàn thảo nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Cụ thể là tiếp tục kiện toàn, củng cố, sắp xếp các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân; bám sát nhiệm vụ chính trị trong năm cùng với yêu cầu thực tiễn của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng đặc thù. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các hội đoàn thể cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân; nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin từ cơ sở; có kế hoạch cụ thể hơn trong thực hiện công tác giảm nghèo...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Năm 2019, dự báo tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là các vấn đề về an ninh trật tự. Vì vậy MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng đặc thù cần bám sát cơ sở, phản ánh đầy đủ tình hình từ cơ sở, trong đó coi trọng nội dung vận động, trong vận động có đấu tranh.

MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tinh gọn bộ máy theo tinh thần của Trung ương; tham gia xây dựng Đảng thông qua giám sát và phản biện các hoạt động của Đảng, của chính quyền.

Trước mắt, đối với các vấn đề trước, trong và sau Tết Nguyên đán, MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng cần tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; các hoạt động an sinh xã hội phải đến tận mỗi gia đình người nghèo, đối tượng chính sách trên toàn tỉnh.

 • MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở
  MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

  Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh tại Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, do Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức sáng 11/1.

 • MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở
  Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức sáng nay (25/12), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh, hệ thống dân vận các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương, đơn vị.

 • MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở
  Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

  Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 • MTTQ và các đoàn thể phải bám sát, phản ánh đầy đủ tình hình cơ sở
  Tạo đồng thuận trong các tổ chức, nhân dân về sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị

  Chiều 30/7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]