(Baohatinh.vn) - Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 109 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (DN) với 4.361 đảng viên, trong đó, Đảng bộ khối DN tỉnh có 68 tổ chức đảng với 3.662 đảng viên; số còn lại ở Đảng bộ Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh (trực thuộc Tỉnh ủy) và một số chi bộ trực thuộc các huyện, thành, thị ủy. DN ngoài khu vực nhà nước có 43 tổ chức đảng với 844 đảng viên. Hoạt động của tổ chức đảng trong các DN, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi phải có các giải pháp hữu hiệu...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCS Đảng trong doanh nghiệp

Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 109 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (DN) với 4.361 đảng viên, trong đó, Đảng bộ khối DN tỉnh có 68 tổ chức đảng với 3.662 đảng viên; số còn lại ở Đảng bộ Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh (trực thuộc Tỉnh ủy) và một số chi bộ trực thuộc các huyện, thành, thị ủy. DN ngoài khu vực nhà nước có 43 tổ chức đảng với 844 đảng viên. Hoạt động của tổ chức đảng trong các DN, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi phải có các giải pháp hữu hiệu...

Những bước đi vững chắc

Đồng chí Dương Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy khối DN cho biết: Sau hơn 4 năm thành lập Đảng bộ khối DN, hoạt động của các tổ chức đảng có chuyển biến bước đầu. Tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM).

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức thành công đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng quy chế hoạt động, xác định mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc. Về phương thức lãnh đạo, một số cấp ủy xác định trực tiếp lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng, củng cố các đoàn thể quần chúng và xây dựng tổ chức đảng TSVM. Việc lãnh đạo nhiệm vụ SXKD và công tác cán bộ thì thông qua hội đồng quản trị, hệ thống tổ chức đảng và vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh nhấn mạnh: Sinh hoạt Đảng luôn được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, SXKD, làm rõ trách nhiệm của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều cấp ủy cho rằng, chính việc bám sát nhiệm vụ chuyên môn đã tạo cho các buổi sinh hoạt chi bộ thêm sống động, làm cho sự lãnh đạo của chi bộ sát thực tiễn, hiệu quả hơn.

Để phù hợp với tính chất của đơn vị SXKD, nhiều đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề. Đảng bộ Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ do có khó khăn, vướng mắc vì công nghệ sản xuất gạch đã cũ, năng suất lao động thấp nên Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chuyên đề. Qua thảo luận, cán bộ, đảng viên đề xuất nhiều biện pháp sáng tạo, khả thi đã giúp Công ty tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm.

Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh v.v... đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Các đảng bộ, chi bộ khối ngân hàng như: Đảng bộ Ngân hàng No&PTNT, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh, Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh... linh hoạt trong chỉ đạo giảm lãi suất, điều chỉnh lãi suất cho vay, thực hiện tốt mở rộng dư nợ, nâng cao chất lượng tín dụng nên đạt tốc độ tăng trưởng khá.

Không chỉ có tổ chức đảng trong DN nhà nước hoạt động hiệu quả mà một số DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài như Chi bộ Công ty CP Xây dựng tổng hợp 269; Chi bộ Công ty CP Cơ điện nông nghiệp và Xây dựng Hà Tĩnh; Chi bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh Hà Tĩnh v.v... nội dung sinh hoạt thiết thực, có tác dụng tích cực đến SXKD. Do đó đã tạo được uy tín của tổ chức đảng đối với đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vị... Kết quả những năm gần đây, gần 70% tổ chức đảng đạt TSVM; 28% hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2% yếu kém; 67,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31,3% đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và chỉ có 1,3% số đảng viên vi phạm tư cách.

Còn nhiều tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng trong DN Hà Tĩnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: tổ chức đảng trong các DN còn ít về số lượng, nhỏ về quy mô, nhất là trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Sự phát triển của DN và tổ chức đảng trong DN hiện nay chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng tận tình đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Có những chi bộ sinh hoạt không đều, tự phê bình và phê bình ít, thiếu tính chiến đấu; vẫn còn tình trạng họp bàn chuyên môn là chính kết hợp với sinh hoạt chi bộ; chưa quan tâm lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể và chăm lo đời sống người lao động. Một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu.

Bí thư cấp ủy đều kiêm nhiệm, không có điều kiện đi sâu vào công tác xây dựng Đảng. Nhiều đồng chí tham gia cấp ủy tuy nhiệt tình, nhưng lại quá bận việc chuyên môn. Bên cạnh đó, một số nơi cấp ủy cấp trên ít quan tâm, tạo điều kiện; chế độ chính sách đãi ngộ không có... Các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của tổ chức đảng trong DN.

Giải pháp phát triển tổ chức đảng trong DN

Trước hết, cần phải xác định, hoạt động của tổ chức đảng trong DN cũng vì mục tiêu ổn định và phát triển DN. Vì vậy, đối với DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài, phải thuyết phục để chủ DN thấy mục đích, ý nghĩa việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể là nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của DN. Theo đồng chí Trần Nam Hồng - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, muốn củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong DN, cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 9/12/2011 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài”, tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Về tổ chức, tích cực tạo điều kiện để thành lập tổ chức đảng. Kinh nghiệm của Đảng bộ khối DN tỉnh và TX Hồng Lĩnh cho thấy, khi xúc tiến xây dựng các tổ chức Đảng trong DN, luôn tìm tòi cách thức và bước đi thích hợp, tiến hành làm điểm, xây dựng ở các DN tư nhân có đảng viên là giám đốc, ở các DN liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, ở các DN có chủ DN đã thống nhất, đồng tình trước để rút kinh nghiệm, từ đó, nhân rộng ra các DN khác. Những DN đã có từ 3 đảng viên trở lên nhưng đang sinh hoạt tại nơi khác thì cấp ủy cấp trên trực tiếp cần chỉ đạo chuyển sinh hoạt số đảng viên này về DN để thành lập tổ chức đảng. Những DN chưa có đảng viên hoặc có nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng thì cấp ủy cấp trên bố trí cán bộ có kinh nghiệm đến làm việc tại DN để cùng các đoàn thể trong DN tiến hành công tác phát triển đảng viên.

Thứ hai, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người lao động. Tổ chức đảng và các đoàn thể phải thường xuyên thông tin tình hình, nhất là những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể trong DN, nhất là công đoàn, đoàn thanh niên, tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi, qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng.

Cấp ủy cấp trên cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động và sinh hoạt của chi bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở có tính đảng thực sự, có phẩm chất, năng lực hoạt động hiệu quả, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ việc lựa chọn kết nạp Đảng, thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe.

Hiện nay, cùng với cả nước, với chính sách mở cửa và hội nhập, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, vì vậy, số DN sẽ tăng nhanh, trong đó có DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách đối với Đảng bộ tỉnh, để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các DN, giúp cho DN phát triển lành mạnh, đúng hướng, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước.

Tuấn Hiển


Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]