Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hà Tĩnh là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Khắc phục yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4

Sức mạnh hệ thống chính trị được tăng cường

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hà Tĩnh là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nói chuyện với cán bộ, đảng viên lão thành về triển khai đưa NQ T.Ư4 vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt khẳng định: Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định và có nhiều cách làm sáng tạo, từ học tập Nghị quyết, kiểm điểm tự phê bình và phê bình... Trong quá trình kiểm điểm, nhiều khuyết điểm, hạn chế đã được tập trung phân tích, chỉ ra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm liên quan, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đã có 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tự nhận hình thức kỷ luật; 3 đồng chí khác đã bị xử lý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bị cách chức và bị cảnh cáo. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thành việc kiểm tra, xác minh một số trường hợp để kết luận, đồng thời tỉnh và các địa phương, đơn vị cũng đã rà soát công tác quy hoạch cán bộ, bổ sung, điều chuyển, thay thế những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, coi trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực và phẩm chất toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trên cơ sở kết quả bước đầu của việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và tiến độ; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Các cơ quan chức năng đã giải quyết hơn 94% việc cấp đất trái thẩm quyền từ năm 1993 đến nay, trong đó có những vụ việc phức tạp kéo dài như tranh chấp đất rừng ở 2 xã Gia Phố và Lộc Yên (Hương Khê); việc cấp đất trái thẩm quyền ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân); rà soát, thu hồi đất một số dự án triển khai chậm tiến độ v.v...

Đồng chí Mai Trọng Minh - Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Toàn Đảng bộ khẩn trương sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong và sau kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm 2012 chặt chẽ và đúng thực chất. Đảng bộ đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức.

Công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên được tăng cường. 100% cán bộ, đảng viên cam kết, đăng ký việc làm cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Quyết định 33 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 31 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:"Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, nội bộ các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh đoàn kết, gắn bó, thống nhất hơn. Sức mạnh của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị được củng cố; năng lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị. Thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, chu đáo, trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Công tác xây dựng Đảng là cả quá trình, phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài. Vì vậy, năm 2013 và những năm tiếp theo, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu, tập trung sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Đảng bộ cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên để ngăn ngừa tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm và thực hiện tốt hơn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Cùng với việc kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã có giải pháp chấn chỉnh, hạn chế ở một số khâu. Sở KH-ĐT khắc phục tình trạng phê duyệt dự án đầu tư không phù hợp quy định.

Sở TN-MT có giải pháp khắc phục những sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất dự án.

Sở GTVT chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giờ làm việc, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Công an tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai kế hoạch cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Sở Xây dựng rà soát quy trình quản lý cấp phép xây dựng...

TP Hà Tĩnh và các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Kỳ Anh... siết chặt kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tập trung xử lý những tồn đọng về khiếu nại, tố cáo, cấp đất trái thẩm quyền; tăng cường đối thoại với nhân dân để giữ vững ổn định chính trị.

Điều ghi nhận là song song với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2012 và quý 1/2013. Đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết quả cao, thuộc tốp dẫn đầu cả nước.

Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao từ lúc ban hành cũng như quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Công Đờn (Thạch Hà), đảng viên hơn 60 năm tuổi Đảng cũng như nhiều cán bộ lão thành, nhà doanh nghiệp, người dân… phấn khởi trước những kết quả bước đầu đạt được. Chuyển biến rõ nhất là thái độ, tác phong khi giao tiếp với doanh nghiệp, nhân dân; trách nhiệm trước công việc; ý thức phục vụ nhân dân được cải thiện, nâng cao hơn.

Vừa qua, từ thực tế kiểm tra ở tỉnh ta, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh về kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4. Đó là nguồn động viên to lớn để Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tuấn Hiển


Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]