(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào chiều 9/7, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đề nghị các địa phương, đơn vị chú trọng quán triệt, thực hiện nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII), Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã...

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào chiều 9/7, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đề nghị các địa phương, đơn vị chú trọng quán triệt, thực hiện nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII), Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã...

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, 17/17 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019, tỷ lệ tham gia ở cấp huyện đạt 95%, cấp cơ sở đạt 92,5%.

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân định hướng một số vấn đề trọng tâm cần thảo luận

Toàn tỉnh cũng đã tổ chức các lớp quán triệt nội dung nghị quyết, chỉ thị mới của trung ương, của tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức làm việc với đoàn công tác Trung ương. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh được triển khai kịp thời, tạo sức lan tỏa lớn.

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà Bùi Thị Hoàng Oanh: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục duy trì hình thức quán triệt trực tuyến đối với một số chỉ thị, nghị quyết

Bên cạnh đó, hiện nay, toàn tỉnh có 52 báo cáo viên cấp tỉnh, 525 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 2.686 báo cáo viên cấp xã, phường được cấp thẻ hoạt động. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Đến nay, đã có 14/17 đảng bộ tổ chức thành công hội thi.

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng: Công tác tuyên truyền miệng có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, cần phải kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ này

Về định hướng hoạt động tuyên truyền, Ban Tuyên giáo cũng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, phản ánh nhiều mặt của xã hội; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nội dung cho các cơ quan truyền thông; nắm bắt, nhắc nhở những hạn chế, sai sót trong thông tin của báo chí.

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Bùi Thị Minh Huệ: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chúng ta cần tổ chức các diễn đàn qua đó lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu phân tích các vấn đề còn tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu cho rằng, thời gian tới, cần nghiêm túc học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết, chỉ thị, trong đó ưu tiên thời gian thảo luận, thực hiện sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đúng kế hoạch; theo dõi việc thực hiện Quy định 890-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, triển khai các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, hội viên...

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đặc biệt là việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đặc biệt là việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; trong đó chú trọng nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XII), nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng thời, bám sát các kế hoạch tuyên truyền trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...

Song song với đó, cần tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền các gương điển hình, tiên tiến; tăng cường chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động báo chí - xuất bản; tuyên truyền các sự kiện lớn của địa phương, đất nước...

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 18 đồng chí vì có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh

 • Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh quán triệt chủ trương gắn với xây dựng chương trình hành động

  Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, sản phẩm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo suốt thời gian đều bắt nguồn từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hà Tĩnh luôn tổ chức học nghị quyết, chỉ thị gắn với xây dựng chương trình hành động theo từng chuyên đề; triển khai đi đôi với cam kết thực hiện.

 • Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

  Sáng 13/6, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc khảo sát về công tác tuyên giáo và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tiếp, làm việc với đoàn.

 • Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh
  Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

  Chiều 18/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe đánh giá việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cho ý kiến về kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

 • Tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh
  Rà soát chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp để dồn sức thực hiện hiệu quả

  Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh Trần Thế Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ này đối với cán bộ, đảng viên tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Đảng bộ năm 2019, diễn ra vào chiều 17/1.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]