Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Sáng nay (8/7), Hội LHPN Nghi Xuân (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được tỉnh Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội phụ nữ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng 158 hội viên đại diện cho 21.498 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân Nguyễn Thị Thu Trang phát biểu khai mạc Đại hội đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ huyện Nghi Xuân có nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào thành tựu phát triển KT-XH tại địa phương. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ này đó là các cơ sở Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, gắn với phong trào “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể, như: mô hình sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, đỡ đầu phụ nữ đơn thân tàn tật, giúp hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân Trần Thị Thanh Tâm báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cấp hội đã tăng cường mở rộng khai thác và nâng cao chất lượng, hiệu quả các nguồn vốn của ngân hàng, Quỹ phát triển phụ nữ, đưa tổng số nguồn vốn do Hội quản lý đến nay trên 175 tỷ đồng cho 5.123 lượt hộ vay, trong đó có gần 2.100 lượt hộ nghèo vay.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã giúp hơn 1.400 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,64 %. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân tăng so với nhiệm kỳ trước.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

158 hội viên đại diện cho 21.498 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện dự đại hội

Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng được chú trọng, chất lượng cán bộ hội từ huyện đến cơ sở được nâng cao. Nội dung, phương thức hoạt động hội có nhiều đổi mới, ngày càng thể hiện rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Nghi Xuân đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch”, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tầng lớp phụ nữ, các cấp hội phụ nữ huyện Nghi Xuân tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Từng bước phát triển toàn diện nhân cách văn hóa phụ nữ Nghi Xuân văn minh, thanh lịch, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; góp phần đưa Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh các nội dung: Phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên phụ nữ; đa dạng hóa các loại hình thu hút hội viên góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh…

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Trường - Mai Thị Thu Thủy tham luận “Phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới".

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Xuân An Nguyễn Thị Sánh: Nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng của hội viên phụ nữ.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tiên Điền Nguyễn Thị Thiên Hương: Đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đề ra các giải pháp để xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt; tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt hội, thu hút, tập hợp hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Nghi Xuân đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng của hội cấp trên và nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động, vừa chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của chị em, vừa khơi dậy tiềm năng đoàn kết, tập hợp, vận động chị em giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, tạo bước chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ và hoạt động của hội.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nghi Xuân, các cấp hội tập trung vận động phụ nữ tham gia thực hiện một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; chú trọng đẩy mạnh các giải pháp xây dựng người phụ nữ Nghi Xuân bản lĩnh, nhân ái, thủy chung, văn minh, thân thiện, ứng xử có văn hóa; hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế găn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm an toàn, chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm cho chị em tại địa phương, góp phần hạn chế tỷ lệ phụ nữ đi làm ăn xa.

Hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới phải thực sự phù hợp khả năng của tổ chức hội, không chung chung, hình thức; cán bộ hội cần tăng cường sâu sát, bám cơ sở, phải thực sự là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ để hội viên noi theo.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 ủy viên; bà Nguyễn Thị Thu Trang tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Xây dựng Hội LHPN Nghi Xuân vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc thêm

Mùa hè bổ ích với thiếu nhi Hà Tĩnh

Mùa hè bổ ích với thiếu nhi Hà Tĩnh

Các hoạt động sinh hoạt hè ở khu dân cư được tổ chức đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, môi trường an toàn để trẻ em Hà Tĩnh vui chơi, rèn luyện.
Kỳ Phú nhất Hội thi "Dân vận khéo" huyện Kỳ Anh

Kỳ Phú nhất Hội thi "Dân vận khéo" huyện Kỳ Anh

Hội thi "Dân vận khéo" huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác dân vận.