Xây dựng tập thể UBND tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, liêm chính, kỷ cương

(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức sáng 25/6, với tinh thần đồng thuận, thống nhất cao, các đại biểu đã tiến hành bầu: Chủ tịch UBND tỉnh, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 20 Ủy viên UBND tỉnh.

Xây dựng tập thể UBND tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, liêm chính, kỷ cương

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sau khi bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Ngọc Châu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Xây dựng tập thể UBND tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, liêm chính, kỷ cương

Đại biểu bỏ phiếu bầu 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh...

Kết quả ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu, Đặng Ngọc Sơn đều trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu đều đạt 100%.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, xác nhận danh sách trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu, Đặng Ngọc Sơn.

Bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với danh sách được trình. Kết quả, các đại biểu được bầu đều đạt tỷ lệ 100%.

Xây dựng tập thể UBND tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, liêm chính, kỷ cương

Đại biểu bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết, xác nhận kết quả bầu cử các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, xác nhận danh sách trúng cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với danh sách 20 Ủy viên, gồm:

1. Ông Lê Hồng Nhân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. Ông Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

3. Ông Lê Minh Đạo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Ông Lương Phan Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

5. Ông Nguyễn Trí Lạc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

6. Ông Trịnh Văn Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

7. Ông Hoàng Văn Quảng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

8. Ông Bùi Xuân Thập - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Ông Nguyễn Văn Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Ông Trần Việt Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

12. Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

13. Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng.

14. Ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp.

15. Ông Võ Văn Phúc - Chánh Thanh tra tỉnh.

16. Bà Phan Thị Tố Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ.

17. Ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

18. Ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

19. Ông Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

20. Ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế.

Xây dựng tập thể Ủy ban đoàn kết, liêm chính, kỷ cương, thống nhất, hành động

Ngay sau nội dung kiện toàn các chức danh nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thay mặt UBND tỉnh phát biểu về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xây dựng tập thể UBND tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, liêm chính, kỷ cương

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ: Cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng đã tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ lãnh đạo UBND, ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng bộ, cử tri, Nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh nhà tin tưởng giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được qua các thời kỳ, đúc kết những bài học kinh nghiệm; không ngừng đổi mới; xây dựng tập thể Ủy ban đoàn kết, liêm chính, kỷ cương, thống nhất, hành động; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của HĐND tỉnh. Thực hiện nhất quán, xuyên suốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm giai đoạn 2021-2025.

Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo thực hiện 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội, chăm lo cho dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời đề ra cơ chế khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xây dựng tập thể UBND tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, liêm chính, kỷ cương

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, BMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các phó chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh.

“Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tôi sẽ cùng tập thể UBND tỉnh chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”: Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời công tác phòng chống dịch, vì mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân. Đồng thời, giữ vững, phát huy thành quả phát triển kinh tế, xã hội đã đạt được, thực hiện các giải pháp phát triển phù hợp thực tiễn tình hình, tăng cường thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để tỉnh nhà phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự ủng hộ, phối hợp, giám sát của HĐND tỉnh, các cơ quan Tư pháp, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành và sự đồng tình ủng hộ của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Tin liên quan:

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast