55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị hiệp thương lần ba, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hồ Văn Khánh thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà - Hồ Văn Khánh thông qua báo cáo tình hình, kết quả hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ 2, Huyện uỷ, HĐND huyện Thạch Hà đã thực hiện thoả thuận thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu 34 đại biểu/tổng số 64 người được giới thiệu ứng cử.

Có 57/57 thôn, tổ dân phố tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 64 người ứng cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Đến ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã nhận 9 đơn của 9 người ứng cử xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đó, số đại biểu nữ là 25 người, chiếm tỷ lệ 45%; đại biểu trẻ tuổi là 19 người, chiếm tỷ lệ 35%; số đại biểu ngoài Đảng là 5 người, chiếm tỉ lệ 9%; số đại biểu tái cử là 19 người, chiếm tỷ lệ 35 %; tôn giáo 3 người, chiếm tỷ lệ 5%.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast