Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, tồn đọng trong thực hiện các kết luận, kiến nghị tại các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc giải quyết các vụ việc, vụ án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-2.jpg
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ.

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) họp phiên thường kỳ. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng thành viên Ban Chỉ đạo.

phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-2=3.jpg
Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận: Trong 4 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã bám sát tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh cụ thể hóa hơn 20 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các mặt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, trọng tâm là:

Quán triệt thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-3.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Toàn tỉnh đã tổ chức 25 lớp tuyên truyền pháp luật; cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp tổ chức tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã tại huyện Thạch Hà.

Tăng cường công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 140 đảng viên; 2 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật; ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 43 đảng viên.

Tham mưu, chỉ đạo khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách; định hướng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2024 của UBND tỉnh.

Duy trì nghiêm túc chế độ họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo để nghe, cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án.

Thành lập tổ giúp việc tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm; việc chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chậm được chấn chỉnh.

Qua tổng hợp các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhận thấy một số lĩnh vực như: đấu thầu; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; tài chính ngân sách; lĩnh vực thanh tra còn bộc lộ những sai sót. Cùng đó, việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2024 chưa bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận phiên họp.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, tồn đọng trong thực hiện các kết luận, kiến nghị tại các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc giải quyết các vụ việc, vụ án.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh: Thực hiện nghiêm Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; tiếp tục rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Giao cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc báo cáo kịp thời việc thực hiện các kết luận của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tại các phiên họp Thường trực và Ban Chỉ đạo.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast