Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 140 thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp các tổ chức, đơn vị khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 140 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020.

Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 140 thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ

Trong thời gian 3 ngày, các học viên (trong đó có 21 thanh niên vào đơn vị công an) được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, học viên còn được thông tin những nét nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 140 thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ

Lãnh đạo huyện Thạch Hà mong muốn các học viên nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức, trí tuệ cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà mong muốn các học viên được bồi dưỡng kết nạp Đảng lần này nêu cao ý thức sẵn sàng tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống quê hương anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, có điều kiện cống hiến công sức, trí tuệ cho quê hương, đất nước.

Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 140 thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ

Đây là cơ hội để những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ được trau dồi thêm kiến thức, phẩm chất đạo đức cũng như nâng cao trình độ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ở quân ngũ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bảng lương quân đội từ ngày 1/7

Bảng lương quân đội từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, lương của đại tướng cao nhất hơn 24,3 triệu đồng, chưa tính phụ cấp, thấp nhất là công nhân quốc phòng 6,3 triệu đồng.