Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 83 cán bộ, công chức sở, ngành Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 83 học viên là cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ được cập nhật các nội dung mới, bồi dưỡng kiến thức QP-AN trong 3 ngày.

Sáng nay (8/6), tại Trung đoàn 841, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức khai mạc lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3.

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 83 cán bộ, công chức sở, ngành Hà Tĩnh

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được cập nhật những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; các nội dung về quốc phòng, an ninh, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn.

Chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN, hoạt động đối ngoại; sự thay đổi về chiến lược QP-AN của một số nước có liên quan đến QP-AN của Việt Nam; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa...

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh yêu cầu các học viên cần nghiêm túc thực hiện các nội dung của lớp học.

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 83 cán bộ, công chức sở, ngành Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại lễ khai mạc.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các chuyên đề để lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Từ đó, vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast