Bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức Nhà nước cho cán bộ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 120 cán bộ phòng tổ chức của các sở, ban, ngành, địa phương đã được chuyên viên Bộ Nội vụ trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tổ chức Nhà nước vào sáng 10/10.

Bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức Nhà nước cho cán bộ Hà Tĩnh

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Lê Minh Hương triển khai các nghị định, thông tư mới

Bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức Nhà nước cho cán bộ Hà Tĩnh

Tại buổi tập huấn, cán bộ Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV đến toàn thể học viên.

Theo đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/219 sửa đổi, bổ sung một số quy định về truyển dụng công chức, viên chức (CCVC); nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là rất kịp thời và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức Nhà nước cho cán bộ Hà Tĩnh

Những văn bản mới ra đời rất kịp thời và cần thiết cho Hà Tĩnh

Trong thời gian 1 buổi sáng, học viên được phổ biến những sửa đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung như: Quy trình, hình thức, nội dung thi tuyển công chức; tuyển dụng đặc biệt; thời gian tập sự; một số đối tượng không được ký hợp đồng…

Buổi tập huấn là dịp để những người làm công tác tổ chức cán bộ ở Hà Tĩnh cập nhật những văn bản, quy định mới; trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước để đáp ứng những thay đổi về cải cách hành chính thời gian tới.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast