Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/10, Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tới dự.

Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng

Chương trình văn nghệ chào mừng

Ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Hà được thành lập vào tháng 3/1962. Đến nay, Thạch Hà đã có bộ máy cơ quan kiểm tra hoàn chỉnh từ huyện đến cơ sở, gồm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 42 ủy ban kiểm tra cơ sở và 132 cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

Tính riêng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các Đảng bộ trực thuộc đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 716 lượt tổ chức đảng và 370 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 166 lượt tổ chức đảng và 340 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 80 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, xem xét, xử lý kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 175 đảng viên vi phạm.

Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng

Đại biểu tham dự hội nghị

Tuy vậy, hoạt động của ủy ban kiểm tra hai cấp và các ban xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Chưa chủ động phát hiện, kiểm tra kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên khi mới có dấu hiệu vi phạm; tác dụng trong giáo dục, phòng ngừa vi phạm chưa cao; bản lĩnh đấu tranh, năng lực, trình độ công tác của một số cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...

Thời gian tới, ủy ban kiểm tra, các ban Đảng tiếp tục thực hiện các giải pháp về kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo, dân vận một cách đồng bộ để tạo sức mạnh tổng hợp và hiệu quả trong công tác xây dựng đảng; tham mưu các giải pháp nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu, quy định của Đảng; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ; là tấm gương sáng về đạo đức, tư cách; có bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên nêu cao tinh thần chiến đấu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định, Ủy ban Kiểm tra và các ban Đảng của Thạch Hà ngày càng lớn mạnh, trưởng thành; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Trong bối cảnh Đảng ta tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần, hành động quyết liệt, mạnh mẽ và thực chất đòi hỏi cấp ủy, người đứng đầu phải dành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lấy tinh thần làm trọng".

Đội ngũ cán bộ kiểm tra cần kế thừa và phát huy thành quả của người đi trước; phải tinh thông nghiệp vụ; là tấm gương sáng về đạo đức tư cách; có bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên nâng cao tính chiến đấu.

Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng các đồng chí làm công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn huyện

Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo huyện Thạch Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các cá nhân

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast