Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH
Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được giới thiệu tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đơn vị bầu cử số 7 (huyện Lộc Hà), tôi rất vinh dự và tự hào. Đồng thời, cũng nhận thức được trách nhiệm lớn lao mà mình cần phải nỗ lực thực hiện.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới, tôi sẽ vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình qua 30 năm công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật và qua một nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh để thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo điều hành ngành kiểm sát Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh tư liệu

Thứ hai: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, thường xuyên liên hệ và chịu sự giám sát của cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của cơ quan chức năng để báo cáo với cử tri.

Thứ ba: Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh trong việc xây dựng, quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật, các chủ trương về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tiêu cực và các giải pháp về ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh tư liệu

Thứ tư: Với vai trò là người đứng đầu ngành kiểm sát Hà Tĩnh, tôi sẽ chỉ đạo viện kiểm sát hai cấp phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo môi trường sống an toàn cho Nhân dân.

Đề cao trách nhiệm của ngành kiểm sát trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Giám sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của các cơ quan chức năng trong giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực dân sự, hành chính, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tư pháp ở địa phương, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Dù có được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh hay không, tôi vẫn tiếp tục học tập, rèn luyện và phát huy năng lực, trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp để xây dựng nền tư pháp tỉnh nhà vững mạnh, chuyên nghiệp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử viên ĐBQH, HĐND Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast