Chi tiết Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thí sinh tham gia thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ phải thi tự luận (viết), thi trắc nghiệm và trả lời phỏng vấn...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành quyết định kèm theo quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2021 và thay thế Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh.

Quy chế đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được cơ quan có thẩm quyền giao.

UBND cấp xã xác định nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã hằng năm theo từng chức danh, báo cáo UBND cấp huyện. UBND cấp huyện báo cáo, đề nghị Sở Nội vụ thống nhất về số lượng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã và tổ chức thực hiện theo quy định.

Quy chế gồm 5 chương với 44 điều, trong đó quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong tuyển dụng công chức cấp xã; quy định về hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã và nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên tham gia hội đồng; các bộ phận giúp việc của hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; quá trình tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; việc tổ chức thực hiện.

Chi tiết Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã ở Hà Tĩnh mời xem tại đây.

Chi tiết Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ đề Thi tuyển công chức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast