(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 11 vụ phạm tội lợi dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 11 vụ phạm tội lợi dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó nhấn mạnh, thời gian gần đây, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gắn liền với các hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp biến tướng; tình trạng lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TX Kỳ Anh bắt nhóm đối tượng người Quảng Trị chuyên hack facebook lừa tiền

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan Nhà nước thông tin lừa nạn nhân đang vướng vào trách nhiệm pháp lý; chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người quen nạn nhân để nhắn tin vay, mượn tiền; lợi dụng làm quen qua mạng xã hội; trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng; nhắn tin thông báo trúng thưởng; lợi dụng hứa hẹn xin việc làm, đưa đi xuất khẩu lao động...

Quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú nhằm đối phó với công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa sâu rộng, thường xuyên. Nhận thức của một bộ phận quần chúng Nhân dân, nhất là người dân ở các địa bàn nông thôn còn hạn chế, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số quy định pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn và chưa được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Công tác quản lý Nhà nước ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, không gian mạng. còn nhiều bất cập, thiếu sót; mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu:

Cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt các văn bản, nghị quyết, kết luận của trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an xã Cẩm Duệ tuyên truyền để người dân tham gia Zalo kết nối an ninh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật cho Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng... trên địa bàn; tuyên truyền, thông báo về hành vi, phương thức thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân nhận thức, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản.

Rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo tốt hiệu quả phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động.

Công khai “đường dây nóng” của lực lượng công an để Nhân dân tố giác tội phạm

Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ảnh minh họa từ internet

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời tham mưu, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tập trung điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an để toàn thể Nhân dân được biết và kịp thời tố giác tội phạm.

Thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là các nguồn tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

Tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao năng lực điều tra, thu hồi tài sản, bắt giữ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn ra nước ngoài...

Quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng

Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập; quán triệt đến các văn phòng công chứng, công chứng viên, người thực hiện công chứng tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bằng thủ đoạn hack facebook của những lao động ở nước ngoài, rồi sau đó lừa người thân của họ gửi tiền vào tài khoản, các đối tượng đã chiếm đoạt cả trăm triệu đồng của 2 người dân ở TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản ấn phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động, thuê bao Internet, loại bỏ “sim rác”.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet lưu giữ đầy đủ, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng, không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử dụng.

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, giám sát các trang thông tin điện tử, tài khoản trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khắc phục sơ hở trong các hoạt động cho vay, thanh toán

Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phối hợp các ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cần tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán...

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, các loại hình kinh doanh dịch vụ như công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Tài chính chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán...; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định đối với việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, tiên tiến, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động như cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền...

Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án. Nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending), các hình thức thanh toán mới chưa có quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm...

Toàn văn Chỉ thị mời xem và tải về tại đây.

Tin liên quan:

Thùy Như


Thùy Như

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]