Cập nhật: 16:21 16/12/2021
(Baohatinh.vn) - Phát biểu sau phần chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trả lời, giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Phát biểu sau phần chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trả lời, giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Chiều nay (16/12), Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiếp tục phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Chủ tọa kỳ họp.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu tham dự kỳ họp.

Mở đầu chương trình làm việc chiều nay, các đại biểu được nghe Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa đăng đàn trả lời chất vấn về các nội dung: việc phân cấp trong tuyển dụng viên chức; tổ chức tuyển dụng công chức và tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Nội vụ thông tin: Việc phân cấp trong tuyển dụng viên chức thời gian qua đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong công tác tổ chức thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức tuyển dụng được 4.499 viên chức.

Về việc tổ chức tuyển dụng công chức, năm 2021, bà Hoa cho biết, để tuyển dụng công chức bổ sung cho số biên chế còn thiếu cho các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức. Sau khi hoàn thành việc tuyển dụng công chức, đến nay, UBND tỉnh đã tổng hợp đề xuất của các sở, ngành, địa phương và đưa vào kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 là 175 chỉ tiêu/299 chỉ tiêu biên chế còn thiếu. Số biên chế còn lại (124 chỉ tiêu), các sở, ngành, địa phương đề xuất tiếp nhận người có kinh nghiệm hoặc thực hiện việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Đại biểu Trần Nhật Tân chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ.

Tuy nhiên, do giai đoạn đầu năm 2021 tỉnh đang tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và dịch COVID-19 nên UBND tỉnh chưa kịp thời tổ chức thi tuyển công chức để bổ sung công chức cho các cơ quan, đơn vị.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Về tình hình thừa, thiếu biên chế giáo viên năm học 2021 - 2022, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Năm học 2021 - 2022 thừa 176 giáo viên THCS (các bậc học khác không thừa giáo viên). Tổng biên chế giáo viên bậc học THCS năm học 2021 - 2022 được giao là 4.498 giáo viên. Về thiếu giáo viên, số biên chế giáo viên bậc học tiểu học còn thiếu là 205 giáo viên so với biên chế được giao năm học 2021 - 2022 (biên chế đã giao nhưng tuyển dụng không đủ chỉ tiêu do không có nguồn để tuyển dụng). Ngoài ra, bậc THCS và THPT hiện nay còn có tình trạng thừa, thiếu cục bộ theo từng bộ môn ở một số địa phương.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt chất vấn về vấn đề đảm bảo đội ngũ giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Những nội dung này tiếp tục được các đại biểu chất vấn tại Kỳ họp. Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ đại biểu Thạch Hà đặt câu hỏi về các giải pháp đảm bảo đội ngũ giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Trả lời câu hỏi của đại biểu, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa đề cập tới các giải pháp như: Hợp đồng theo Nghị quyết 102/NQ-CP đối với các giáo viên đã nghỉ hưu; tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng, đặt hàng đào tạo giáo viên; bố trí sĩ số học sinh tối đa trên lớp, đưa giáo viên THCS dôi dư về dạy cấp tiểu học, cân đối lượng giáo viên hợp lý.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Đại biểu Phạm Nghĩa chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ về quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa cũng đã giải đáp, làm rõ những băn khoăn của đại biểu liên quan đến quy trình tuyển dụng công chức, viên chức; giải quyết lượng cán bộ dôi dư sau sáp nhập... và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục với nội dung phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải về các vấn đề liên quan.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nêu rõ: thực hiện chương trình kỳ họp, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 13 báo cáo và 17 Nghị quyết chuyên đề, trong đó có các nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách cho cả giai đoạn 2021-2025.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 43 kiến nghị cử tri, liên quan đến 5 lĩnh vực gửi tới kỳ họp. Cũng tại kỳ họp đã có nhiều ý kiến thảo luận tổ và nhiều ý kiến chất vấn trực tiếp trên 4 lĩnh vực.

Qua tổng hợp kiến nghị cử tri, báo cáo của Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, theo dõi phiên thảo luận tổ và phiên chất vấn, cho thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới, trên quan điểm xử lý tổng thể, tháo gỡ toàn diện, giải pháp bền vững.

Ngay sau kỳ họp này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và mong muốn chính đáng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Đối với những vấn đề chất vấn nhưng chưa được trả lời, yêu cầu các thành viên Ủy ban nghiêm túc trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin thêm về các kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT-XH năm 2021 và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khó khăn, thách thức đi cùng với cơ hội, thời cơ, đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, bám sát cơ sở, tâm huyết, chủ động, đổi mới sáng tạo; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ năm 2022”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các địa phương, đơn vị kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 ngay từ đầu năm; tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ động triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp khi Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và Chiến lược tổng thể về phòng, chống COVID-19; triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng phê duyệt; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã chấp thuận đầu tư; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các dự án trọng điểm; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính; tập trung giải quyết tồn đọng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của cử tri.

Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Thực thi nghiêm công vụ, kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh; UBND tỉnh sẽ hành động quyết liệt hơn, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp đó, đại biểu đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nêu rõ: Tại kỳ họp này, trên cơ sở đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chọn 4 lĩnh vực để chất vấn, gồm: đầu tư, nông nghiệp, lao động và nội vụ.

Nhìn chung, trả lời chất vấn của các sở, ngành và UBND tỉnh đạt mục đích, yêu cầu. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu kỹ các báo cáo, nêu câu hỏi thẳng thắn, gọn, rõ, bám sát nhóm vấn đề trọng tâm; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục, cơ bản đáp ứng mong muốn của cử tri. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến chi tiết với từng nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp. Qua đó, đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp.

Phân tích bối cảnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, để thực hiện mục tiêu trên, từng tháng, từng năm, cả hệ thống chính trị phải tập trung xử lý các tồn đọng, vướng mắc trên các lĩnh vực.

Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, trước hết là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; việc gì đúng quy định, đã hứa với cử tri phải tập trung làm, việc gì Nhân dân còn băn khoăn phải giải thích thấu đáo. Đề nghị cử tri, Nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý thẳng thắn với các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Tại kỳ họp, có 8 ý kiến của cử tri gửi qua đường dây nóng. Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu rõ từng nội dung ý kiến và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, trả lời cụ thể.

Cũng tại diễn đàn này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị một số cử tri phản ánh, khiếu nại một số nội dung khi đã được xử lý, trả lời theo thẩm quyền thì phải nhìn nhận thấu đáo; những việc chưa thỏa đáng, phản ánh trực tiếp với lãnh đạo tỉnh tại các Kỳ tiếp công dân hàng tháng với thái độ cầu thị, văn hóa.

“Cá nhân tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn lắng nghe, chia sẻ, nhưng việc phản ánh phải theo quy định. HĐND và chính quyền các cấp sẽ làm hết sức mình vì quyền lợi của Nhân dân. Đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó, đề nghị cử tri phản ánh, nếu có đủ cơ sở, lãnh đạo tỉnh sẽ xử lý nghiêm” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Trước khi kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng thông tin tới đại biểu và cử tri tỉnh nhà về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh; các dự án lớn đang và sẽ triển khai trên địa bàn trong thời gian tới; việc hỗ trợ sinh viên đạt điểm cao gặp hoàn cảnh khó khăn học đại học.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải biết khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, phẩm chất con người Hà Tĩnh trong tình hình mới; nỗ lực đoàn kết, thống nhất, đồng thuận để các dự án được triển khai hiệu quả; tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin liên quan:

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]