(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sáp nhập, giao quyền tự chủ về chi thường xuyên - chi đầu tư và chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Hà Tĩnh cho phép tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp tự chủ

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sáp nhập, giao quyền tự chủ về chi thường xuyên - chi đầu tư và chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Hà Tĩnh cho phép tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp tự chủ

Việc cho các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi tuyển dụng viên chức nhằm đảm bảo số người làm việc theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt

Để sớm ổn định về nhân sự và tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp kinh tế; sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên - chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi), UBND tỉnh đồng ý chủ trương để các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo số người làm việc theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động.

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi xây dựng, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ trước khi thực hiện để giám sát, theo dõi.

Việc tuỵển dụng viên chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ ngày 15/1/2019), các thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]