(Baohatinh.vn) - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ra cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện tốt trách nhiệm trong tổ chức cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú để phòng chống dịch.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ra cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện tốt trách nhiệm trong tổ chức cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú để phòng chống dịch.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Khu vực cách ly của huyện nghi Xuân đóng tại thôn Song Nam, xã Cương Gián

Thời gian qua, việc chấp hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch Covid-19 của người thuộc diện cách ly trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản thực hiện đúng quy định.

Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số người thuộc diện cách ly đi ra ngoài, tiếp xúc với người xung quanh dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng, gây nên sự bất an cho nhân dân nơi người thuộc diện cách ly cư trú.

Nguyên nhân của tình trạng này là sự quản lý cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú chưa chặt chẽ, ý thức chấp hành của người được cách ly chưa cao.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ Hương Sơn làm việc xuyên đêm lắp đặt giường và các thiết bị hậu cần đảm bảo phục tốt nhất công tác cách ly.

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch ra cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện tốt trách nhiệm trong tổ chức cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú để phòng chống dịch.

Trách nhiệm của UBND cấp xã nơi có người được cách ly

Căn cứ đề xuất của ban chỉ đạo phòng chống dịch cùng cấp ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế sau khi đã chấp hành đủ thời gian cách ly theo quy định.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Khu vực Trường Mầm non xã Kỳ Hà được bố trí làm nơi cách ly tập trung của xã

Chỉ đạo, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly. Hỗ trợ nguồn lực để đảm bảo việc thực hiện cách ly theo quy định. Tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ người được cách ly để họ yên tâm thực hiện việc cách ly.

Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của địa phương (y tế, chính quyền) để người được cách ly liên hệ khi cần. Tổ chức cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ các quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Trách nhiệm của nơi lưu trú

(BQL/người quản lý/chủ hộ khu chung cư, KTX, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ)

Phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế và các đơn vị liên quan của địa phương trong việc tổ chức cách ly. Phân công người đầu mối phụ trách về công tác phòng chống dịch và công khai họ tên, số điện thoại để mọi người biết, liên hệ.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Nhân viên bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt cho người dân ra vào tại sảnh khu căn hộ Vinhomes New Center (TP Hà Tĩnh)

Thực hiện giám sát người được cách ly đảm bảo thực hiện đúng quy định. Báo cáo với UBND xã, phường, thị trấn và phối hợp để thực hiện cưỡng chế cách ly kịp thời nếu người được cách ly không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

Thông báo cho tất cả các hộ, người sinh sống trong cơ sở lưu trú thông tin về người được cách ly để mọi người biết, phối hợp thực hiện việc cách ly và tham gia giám sát việc cách ly. Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại khu vực sinh hoạt chung, nơi ở, nơi lưu trú.

Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường, khử khuẩn nơi lưu trú (bề mặt, cầu thang bộ, sảnh chờ...) theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thường xuyên thông tin về phòng chống dịch COVID-19 cho các hộ, người sinh sống trong cơ sở lưu trú; treo, dán các áp phích, thông báo, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc qua đường dây nóng của chính quyền và y tế địa phương khi có trường hợp sốt hoặc ho, đau họng, khó thở. Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ giúp đỡ người được cách ly để họ yên tâm thực hiện việc cách ly.

Trách nhiệm của trạm y tế xã, phường, thị trấn

Quản lý danh sách tất cả những người cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn, báo cáo/thông báo với UBND cấp xã, công an cấp xã và các đơn vị có liên quan. Thông báo cho người được cách ly và gia đình/người quản lý nơi lưu trú yêu cầu, mục đích, thời gian cách ly.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Các nhân viên y tế luôn chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ cho việc cách ly tập trung.

Đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe người được cách ly hằng ngày. Báo cáo cho UBND xã và trung tâm y tế/y tế dự phòng huyện, thành phố, thị xã khi phát hiện người được cách ly bị sốt, ho, khó thở để chuyển đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời.

Báo cáo với UBND cấp xã, phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

Hướng dẫn người được cách ly, gia đình; chủ cơ sở lưu trú cách thức vệ sinh, khử trùng nơi ở; thu gom, quản lý, xử lý chất thải đúng quy định.

Thực hiện phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ y tế khi tiếp xúc với người được cách ly.

Trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn

Liên hệ ngành dọc nắm danh sách người cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn. Cung cấp danh sách cho ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã và trạm y tế.

Phối hợp với trạm y tế điều tra, lập danh sách người được cách ly để quản lý. Đảm bảo an ninh trật tự và quản lý công dân tại nơi lưu trú trong thời gian cách ly.

Theo dõi, giám sát người được cách ly về chấp hành quy định cách ly y tế. Báo cáo với UBND cấp xã, thực hiện cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

Trách nhiệm của tổ dân phố/thôn/xóm

Phối hợp với công an, trạm y tế xã/phường/thị trấn lập danh sách người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú của tổ dân phố/thôn/xóm. Theo dõi, giám sát người được cách ly về chấp hành quy định cách ly y tế.

Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích người được cách ly an tâm cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Báo cáo kịp thời với UBND cấp xã, trạm y tế nếu người được cách ly không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

Trách nhiệm người được cách ly

Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và cam kết với chính quyền địa phương.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Người được cách ly không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly.

Tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hằng ngày. Thông báo hằng ngày cho nhân viên y tế cấp xã về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân.

Thông báo cho nhân viên y tế được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở.

Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình và những người khác nơi lưu trú.

Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly.

Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt... Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.

Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng đễ xử lý theo quy định.

Thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú

Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi cần tiếp xúc.

Hà Tĩnh quy định trách nhiệm trong thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19

Nhân viên y tế khử trùng, sát khuẩn xe ô tô chở đoàn khách từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Vệ sinh nhà/phòng ở sạch sẽ; lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở nơi ở, nơi lưu trú hằng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. Thực hiện đúng quy định về phân loại, thu gom chất thải phát sinh của người cách ly theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly. Thông báo ngay cho nhân viên y tế, chính quyền địa phương sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở và các bất thường khác.

Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly.

Tin liên quan:

Thành Vinh


Thành Vinh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]