(Baohatinh.vn) - Sáng 23/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đồng chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành trong cả nước về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Khen thưởng kịp thời, rộng rãi những người lao động trực tiếp

Sáng 23/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đồng chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành trong cả nước về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Tuần điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

khen thuong kip thoi rong rai nhung nguoi lao dong truc tiep

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Năm 2016, công tác TĐ-KT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được nâng lên. Hội đồng TĐ-KT các cấp từ trung ương đến địa phương được kiện toàn, thường xuyên hoạt động và có nhiều đổi mới. Công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT được đẩy mạnh.

Trong năm qua, các bộ, ngành và địa phương đã rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 9.623 mẹ; khen thưởng huân/huy chương kháng chiến, huân chương độc lập cho 2.998 trường hợp; khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quá trình cống hiến cho 110.189 tập thể, cá nhân; khen thưởng 244 huân/huy chương và bằng khen cho các tập thể và cá nhân người nước ngoài...

khen thuong kip thoi rong rai nhung nguoi lao dong truc tiep

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, ngành với nhiều hình thức phong phú. Nổi bật như phong trào gắn với việc “Học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, năm qua, Ban TĐ-KT Trung ương đã giới thiệu 87 tập thể, 77 cá nhân điển hình tiên tiến. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền, nhân rộng điển hình. Bên cạnh đó, Ban TĐ-KT Trung ương cũng đã kịp thời trả lời và giải quyết đơn thư đề nghị của công dân...

Tuy nhiên, một số cá nhân, tập thể đã được khen thưởng chưa phát huy, giữ vững và lan tỏa; hiệu quả một số phong trào thi đua có nơi còn hình thức; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào thi đua chưa được coi trọng; bộ máy làm công tác TĐ-KT ở một số đơn vị, cấp tỉnh chưa ổn định; năng lực công tác công chức ở một số bộ, ngành, địa phương còn hạn chế...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai công tác TĐ-KT ở địa phương, đơn vị mình. Nhiều ý kiến cho rằng: tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về công tác TĐ-KT và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua các cơ quan thông tin, truyền thông từ Trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất...

Hội nghị cũng được lắng nghe tham luận của gương điển hình tiên tiến một số địa phương.

khen thuong kip thoi rong rai nhung nguoi lao dong truc tiep

Kết luận hội nghị, đánh giá cao vai trò của công tác khen thưởng và thực hiện các phong trào thi đua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời gian qua đã tạo động lực mạnh mẽ để toàn đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái làm nhiều việc tốt, nhân rộng điển hình, góp phần thi đua xây dựng và phát triển đất nước.

khen thuong kip thoi rong rai nhung nguoi lao dong truc tiep

Nhiệt liệt biểu dương những thành quả đã đạt được cũng như phân tích một số hạn chế cần sửa đổi, Phó Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan tham mưu, làm đầu mối đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan; tiếp thu ý kiến của các đơn vị, địa phương sớm trình Chính phủ xem xét. Đồng thời tập trung đôn đốc các địa phương tham gia các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích để khen. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của hệ thống cơ quan truyền thông từ trung ương và địa phương. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TĐ-KT. Khen thưởng kịp thời, rộng rãi cho những người lao động trực tiếp: nông dân, công nhân, những người công tác ở vùng sâu, xa, hải đảo...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn càng phải thi đua”, đề nghị toàn thể cán bộ, công viên chức làm công tác TĐ-KT trong cả nước phát huy những kết quả đạt được năm 2016, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để đưa phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực cho sự thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện - Phó Trưởng ban TĐ-KT tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương và các khối thi đua trong tổng kết có đánh giá phong trào chung, đồng thời chú trọng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017.

khen thuong kip thoi rong rai nhung nguoi lao dong truc tiep

Ngoài ra, cần có kế hoạch ký kết thi đua giữa các ngành, đơn vị; rà soát chặt chẽ, chính xác các đối tượng đề nghị khen thưởng và gửi về Hội đồng TĐ-KT tỉnh trước ngày 9/1/2017...

Tại Hà Tĩnh, trong năm 2016, phong trào thi đua của tỉnh và các đơn vị, địa phương phát động đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm; tổ chức nhiều đợt thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngành, địa phương như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; thi đua “Dạy tốt – học tốt”; “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp”; “Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”; kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Diệu; 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập...

Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 82 tập thể; 287 tập thể lao động xuất sắc; 18 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 498 tập thể và 1.026 cá nhân được tặng bằng khen. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua khen thưởng cho 10 tập thể; danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; bằng khen cho 18 tập thể và 99 cá nhân... Trình Ban TĐ-KT Trung ương cấp đổi 512 và cấp lại 819 bằng huân, huy chương kháng chiến....

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]