(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2023)

Phương hướng, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh thời gian tới

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2023)

Sau khi BCH Trung ương ra chỉ thị, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua trên cả nước. Lời kêu gọi đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Phương hướng, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh thời gian tới

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với các đại biểu bên lề hội nghị cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, ngày 22/3/2023.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn thách thức. Công tác thi đua, khen thưởng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2023):

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025); Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động theo Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, “Hà Tĩnh vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, các đợt thi đua cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác. Các ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Tổ chức có hiệu quả, chất lượng Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước”; tăng thời lượng tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục của cơ quan truyền thông của tỉnh, qua đó kịp thời tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các điển hình trong cộng đồng.

Phương hướng, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh thời gian tới

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hình thức khen phải tương xứng với phong trào thi đua và thành tích đạt được; tăng cường khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất; khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp thực hiện công tác tham mưu, lao động, sản xuất. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về khen thưởng thành tích kháng chiến và giải quyết các tồn đọng về khen thưởng thành tích kháng chiến; thực hiện tốt công tác xác nhận thành tích kháng chiến, đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng kháng chiến.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trong việc xét công nhận hiệu quả đề tài, sáng kiến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Phương hướng, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh thời gian tới

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh đã được người dân, doanh nghiệp ghi nhận.

Xây dựng lại bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng để kịp thời áp dụng ngay sau khi Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực.Tập trung các giải pháp tăng tỷ lệ giải quyết trước hạn các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý chuyên môn nghiệp vụ, khai thác thông tin, dữ liệu về thi đua, khen thưởng; xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng để thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng. Khai thác và sử dụng hiệu quả “Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử ngành thi đua, khen thưởng”.

- Các cụm, khối thi đua của tỉnh hoạt động hiệu quả, tăng cường phối hợp hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động giao lưu, phổ biến các mô hình điển hình tiêu biểu, kết nối hướng về cơ sở; bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng khách quan, minh bạch đúng thành tích, tập thể được khen thưởng được sự đồng thuận cao, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu để các đơn vị trong cụm, khối học tập.

Tin liên quan:

P.V

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]