(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp soát xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, trong đó bàn và cho ý kiến về việc dự kiến thông qua 15 nghị quyết quan trọng.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp soát xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, trong đó bàn và cho ý kiến về việc dự kiến thông qua 15 nghị quyết quan trọng.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì cuộc họp

Sáng 2/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp để soát xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì.

Cùng dự có: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Báu Hà; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 2 ngày (từ 15 - 16/12), với nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền…

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện, bổ sung các nội dung trong báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 trước khi trình HĐND tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo, bàn và cho ý kiến liên quan đến nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh. Theo đó, có 15 nghị quyết chuyên đề dự kiến trình tại kỳ họp.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị UBND tỉnh cân đối nguồn lực hỗ trợ mức đóng học phí cho học sinh trong năm học 2022 – 2023.

Cũng tại cuộc họp, đại diện đoàn giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Đề nghị rà soát kỹ đảm bảo quyền lợi chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Thảo luận về các nội dung trên, đại diện lãnh đạo các sở, ngành làm rõ thêm tiến độ xây dựng các văn bản trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới; đồng thời, thống nhất thời gian, chương trình, nội dung của kỳ họp.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc giải trình một số nội dung liên quan đến Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát kỹ các nội dung trình kỳ họp tới.

Đề nghị sửa đổi bổ sung một số điều về Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tiếp tục rà soát Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như tình hình thực tiễn tại địa phương để có mức hỗ trợ học phí phù hợp cho các cháu trong năm học 2022- 2023.

Đối với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh, đề nghị đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

15 nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 11

- Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023;

- Một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023 – 2025;

- Một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;

- Cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025;

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025;

- Kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 áp dụng cho năm 2022 và những năm tiếp theo;

- Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025;

- Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025;

- Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh;

- Phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Tin liên quan:

Xuân Hoa


Xuân Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]