Cập nhật: 17:02 19/01/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục tham mưu, góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục tham mưu, góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Chiều 19/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hoàng Trung Dũng, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên và thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Nội vụ - Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Phan Thị Tố Hoa báo cáo kế hoạch bầu cử và lịch bầu cử, dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên và các tiểu ban thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 7h tối cùng ngày. Tùy tình hình ở địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9h tối cùng ngày.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Ủy ban bầu cử, ủy ban MTTQ các cấp căn cứ tiến độ công tác bầu cử và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương, của tỉnh, của cấp huyện để tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác bầu cử.

Nội dung thực hiện cuộc bầu cử gồm: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử; ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; lập và niêm yết danh sách cử tri; lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp;

Vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tổ chức ngày bầu cử; tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử; xác nhận tư cách người trúng cử và tổng kết cuộc bầu cử.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Các bước hiệp thương phải được thực hiện theo quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn. Nội dung này cần được thực hiện dân chủ và có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện qua 3 hội nghị. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử); hội nghị hiệp thương lần thứ hai (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử); hội nghị hiệp thương lần thứ ba (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử).

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Trên cơ sở các quy định, tỉnh cần xem xét, tính toán kỹ ngày tổ chức hội nghị hiệp thương ở từng cấp để đảm bảo thời gian.

Quá trình thực hiện các bước hiệp thương phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, không được gò ép, áp đặt; phải lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, tránh mọi biểu hiện dân chủ hình thức.

Toàn bộ các bước công việc hiệp thương thực hiện theo quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách (HĐND tỉnh) Trần Viết Hậu: Việc lựa chọn, hiệp thương bầu cử cần xem xét đảm bảo cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm.

Các địa phương tiến hành tổng kết sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình đến trước ngày 16/6/2021 (đối với cấp xã), trước ngày 19/6/2021 (đối với cấp huyện), trước ngày 23/6/2021 (đối với tỉnh).

Ngoài Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, dự kiến có 5 tiểu ban phục vụ nhiệm vụ này gồm: Tiểu ban nhân sự, hiệp thương; tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự; tiểu ban phục vụ.

Tại cuộc họp, đại biểu góp ý cụ thể nội dung, kế hoạch công tác bầu cử trên địa bàn; các bước bầu cử và việc chuẩn bị nhân sự cho công tác bầu cử.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tham mưu, góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch, nội dung, công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Các địa phương, đơn vị cần chủ động đảm bảo tình hình an ninh trật tự; tập trung xử lý vụ việc còn tồn đọng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác bầu cử; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử...

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với các nội dung trong dự thảo kế hoạch bầu cử, nội dung nào có thể thực hiện thì cần sắp xếp đảm bảo hoàn thành trước tết Nguyên đán.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy, các nội dung thực hiện phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]