(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh, năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh cần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh, năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh cần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác.

Sáng 12/1, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và đoàn thể năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Đình Tuấn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời cung cấp, phổ biến cho cán bộ, đảng viên những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, văn phòng đã tham mưu chương trình, nội dung và các hoạt động phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khoá XV; tổ chức 6 hội nghị chuyên đề xây dựng pháp luật lấy ý kiến góp ý các dự án luật; 2 cuộc khảo sát xây dựng dự thảo nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến, góp ý vào 12 dự án luật xem xét thông qua, 14 dự án luật cho ý kiến lần đầu và nhiều nghị quyết của Quốc hội…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Đình Tuấn báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Về hoạt động của HĐND, Thường trực HNĐN và các ban HĐND tỉnh, văn phòng đã tham mưu, phục vụ tổ chức 5 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, tham mưu hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó nhiều đề án, chính sách có tác động lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH của tỉnh nhà.

Trong năm, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đã tiếp nhận và xử lý trên 8.000 văn bản đến, ban hành gần 2.000 văn bản; tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại; chủ động, phối hợp chặt chẽ trong trong thực thi công vụ…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Trưởng phòng Công tác HĐND Trương Thị Liên: Công tác phối hợp giữa đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm qua có chiều sâu, tiết kiệm thời gian và tránh được chồng chéo.

Ngoài ra, các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai có hiệu quả, kịp thời giúp đỡ nhiều địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động của Công đoàn; Đoàn thanh niên; Hội Cựu Chiến binh; Chi hội Luật gia tiếp tục đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn: Cần phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cả về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và đạo đức lối sống.

Năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu, triển khai kiện toàn bộ máy Văn phòng; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và các chi bộ, đoàn thể; lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động các tổ chức đoàn thể để định hướng nội dung hoạt động. Tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú: Thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh, năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đặc biệt, cần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên cần triển khai theo từng lĩnh vực cụ thể, nắm chắc tình hình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các kỳ họp HĐND tỉnh; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội; giúp đảng đoàn phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo toàn diện.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2017 đến 2021, góp phần vào xây dựng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

... tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho một cá nhân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh

... và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Văn Chung


Văn Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]