(Baohatinh.vn) - Từ ngày 1/1/2020, BHXH tỉnh Hà Tĩnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng, mở đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

BHXH Hà Tĩnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng từ 1/1/2020

Từ ngày 1/1/2020, BHXH tỉnh Hà Tĩnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng, mở đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

BHXH Hà Tĩnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng từ 1/1/2020

Từ 1/1/2020, quầy giao dịch của BHXH tại Trung tâm hành chính công TP Hà Tĩnh sẽ chuyển về hoạt động tại trung tâm hành chính công của tỉnh như kế hoạch sáp nhập, giảm đầu mối.

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đang chủ động báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh từ ngày 1/1/2020.

Chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH nắm bắt, thực hiện chủ trương của ngành BHXH theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và BHXH Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp cơ quan truyền thông, tuyên truyền để nhân dân biết về chủ trương đổi mới, sắp xếp bộ máy của ngành”.

BHXH Hà Tĩnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng từ 1/1/2020

Tinh giản bộ máy sẽ giúp sử dụng lao động đúng mục đích, hiệu quả hơn

Theo đề án, từ ngày 1/1/2020, BHXH tỉnh sẽ thực hiện giảm 1 đầu mối BHXH thành phố Hà Tĩnh để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế về BHXH tỉnh (giảm từ 13 đơn vị xuống còn 12 đơn vị BHXH cấp huyện).

Đồng thời, ở cấp phòng, Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính sẽ sáp nhập với Văn phòng, giảm từ 11 phòng xuống còn 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, đảm bảo bộ máy tổ chức mới của BHXH tỉnh đi vào hoạt động kể từ 1/1/2020.

Việc sắp xếp bộ máy được chuẩn bị kỹ, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BHXH tỉnh cho biết: “Hiện nay, các đơn vị được hợp nhất đều đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sáp nhập và đi vào hoạt động từ 1/1/2020. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy được công chức, viên chức, người lao động đồng thuận và sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới. Đó là những thuận lợi để chúng tôi tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW" trong những năm tiếp theo.

BHXH Hà Tĩnh giảm 1 đầu mối cấp huyện, 1 đầu mối cấp phòng từ 1/1/2020

BHXH tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp để việc giảm đầu mối không ảnh hưởng đến người tham gia các loại hình bảo hiểm

Trong thời gian tới, BHXH sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam. Từ năm 2021 – 2025, tiếp tục thực hiện giảm đầu mối cấp phòng, cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh theo Đề án BHXH Việt Nam. Gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ thêm: “Để thực hiện Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, ngoài việc quán triệt tinh thần của công chức, viên chức, BHXH sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ theo hướng đổi mới.

Chúng tôi cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành. Theo đó, phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”.

Phong Linh


Phong Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]