(Baohatinh.vn) - Tại phiên họp thường kỳ cuối nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang (Hà Tĩnh) tập trung đánh giá, bàn bạc, quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QPAN năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Tại phiên họp thường kỳ cuối nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang (Hà Tĩnh) tập trung đánh giá, bàn bạc, quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QPAN năm 2021 và những năm tiếp theo.

Sáng nay (24/12), HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 20 bàn các giải pháp phát triển KT-XH năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nghi Xuân cùng dự.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, lũ lụt nhưng tình hình phát triển KT-XH của Nghi Xuân vẫn đạt khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 4,86%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông, lâm, thủy sản 14,99%, công nghiệp – xây dựng 51,8%, thương mại – dịch vụ 33,21%; thu ngân sách ước đạt 210 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu/người/năm...

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Hoàng Hữu Hiệp trình bày báo cáo KT-XH năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, có nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 2 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí nâng cao; 8 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Kỳ họp cũng thảo luận phân tích một số tồn tại như: sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, một số dự án đầu tư công còn chậm, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập…

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh đề nghị các đơn vị và Nhân dân cùng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chính quyền các cấp...

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, Nghi Xuân tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế địa phương, huy động các nguồn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, tiếp tục thu hút đầu tư để tăng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Gia Lách; tập trung xử lý, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ...

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/12).

Kỳ họp cũng thông qua một số tờ trình như: tờ trình đề nghị ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023; tờ trình đề nghị thông qua đề án phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn giai đoạn 2021-2023 và ban hành một số chính sách về bảo vệ môi trường; tờ trình đề nghị ban hành một số chính sách phát triển văn hóa, truyền thông và du lịch giai đoạn 2021-2023…

Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX sẽ tiếp tục các phiên họp tổ đại biểu, chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày (24 - 25/12/2020).

Một số chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,12%; thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 46 triệu/người/năm, hộ nghèo giảm còn 0,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 92%; có ít nhất 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã đạt nâng cao...

Sáng nay (24/12), HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12.

Năm 2020, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Thạch Hà có nhiều chỉ tiêu KT-XH, QPAN đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 500 tỷ đồng (chỉ tiêu hơn 370 tỷ đồng). Sản lượng lương thực 80,3 nghìn tấn (chỉ tiêu 75 nghìn tấn). Toàn huyện thành lập mới 48 mô hình, 2 HTX. Công tác giải ngân vốn đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, trong năm đã đề xuất tỉnh chấp thuận chủ trương 11 dự án với tổng mức đầu tư 272,3 tỷ đồng.

Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; thu hút đầu tư được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, liên doanh liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng chưa được quan tâm đúng mức; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

Năm 2021, Thạch Hà đề ra mục tiêu tổng quát: Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư vào địa bàn, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện mạnh mẽ đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong đó, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu: tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2,3 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 25 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại kỳ họp cuối năm, bên cạnh các nghị quyết thường kỳ, HĐND huyện sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết chuyên đề quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QPAN huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/12.

Cũng trong sáng nay, HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 18. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại Vũ Quang cùng dự.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, mưa lũ, Nhân dân Vũ Quang, các thành phần kinh tế và cả hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh.

Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất các ngành ước đạt hơn 3.274 tỷ đồng, đạt 122,44% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2019, đạt 101,05% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo từ 6,23% giảm xuống còn 4,64% (giảm 1,59%)...

Thu ngân sách trên địa bàn đến 31/12 ước đạt 32,5 tỷ đồng, đạt 112,66% kế hoạch huyện giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp.

Về công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh, trong năm 2020, Vũ Quang có thêm 200 vườn mẫu đạt chuẩn; 12 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẩu; có thêm 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; 2 xã Đức Lĩnh, Ân Phú cơ bản đạt xã NTM nâng cao, các xã còn lại giữ vững các tiêu chí. Huyện cơ bản đạt 9 tiêu chí huyện NTM.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị nội nộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin và truyền thông trên địa bàn ổn định; trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Tại kỳ họp này, HĐND Vũ Quang tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và xây dựng giải pháp để đạt kết quả cao nhất trên các lĩnh vực trong năm 2021.

Các địa phương bàn giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những kết qủa huyện Vũ Quang đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn năm 2021, huyện tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm tới tại kỳ họp.

Năm 2021, huyện Vũ Quang đề ra mục tiêu tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, tạo đột phá trên các lĩnh vực dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh…

Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành ước đạt trên 3,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người dự kiến khoảng 45,41 triệu đồng/người/năm. Củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM; xây dựng 10 khu dân cư kiểu mẫu, 200 vườn mẫu...

Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ hoàn thành các nội dung chương trình đề ra vào ngày 25/12.

P.V - CTV


P.V - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]