(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/8), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Sáng nay (23/8), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự họp.

Trong tháng 8, các huyện, thành phố, thị xã có sự tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc hơn các tháng trước, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trình thẩm định đợt 1. Chương trình OCOP được các địa phương tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Nghi Xuân triển khai giải pháp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khá rầm rộ và đạt được kết quả tích cực; đặc biệt đã phát huy xã hội hóa trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí, nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 xã đã có sự tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc, như: Thạch Sơn, Cẩm Quan, Vĩnh Lộc, Thạch Lâm…

Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu: Các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm có chuyển biến rõ nét, khối lượng thực hiện khá lớn, tiêu biểu như: Hương Trà, Tượng Sơn, Cẩm Bình.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Đức Thọ đã tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng NTM, qua đó đã, đánh giá nghiêm túc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để áp dụng vào giai đoạn tiếp theo

Cũng trong tháng 8, các huyện, thành phố, thị xã đề nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1 là 12 xã; các sở ngành và MTTQ tỉnh thẩm định đánh giá có 9/12 xã đảm bảo điều kiện để trình Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn gồm: Cẩm Quan, Hương Điền, Thạch Đồng, Kỳ Hà, Đức An, Đức Thanh, Thạch Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Lâm; 3 xã còn một số tiêu chí chưa đảm bảo gồm: Song Lộc, Thạch Bàn, Thuần Thiện.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Hoàng Văn Quảng: Ngành Công thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội chợ thương mại quốc tế và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn với tổng kết 10 năm xây dựng NTM. Đây là cơ hội để kết nối giao lưu với các địa phương trong và ngoài nước.

Thực hiện Chương trình OCOP, các địa phương đều đang tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu, đã hoàn thành việc lập, phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các cơ sở đã triển khai thực hiện được một số nội dung công việc.

Trong tổng số 88 sản phẩm được lựa chọn đủ điều kiện tham gia OCOP đợt 1 đã có 39 sản phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Đối với phát triển sản phẩm OCOP, các cấp, các ngành cần có sự quan tâm hơn, tạo sức lan tỏa từ việc tiêu thụ sản phẩm ngay tại mỗi địa phương. Đối với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo cần tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương làm rõ thêm kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh; trong đó, nhấn mạnh kết quả cũng như quyết tâm, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, qua tổng kết 10 năm xây dựng NTM ở các địa phương đã phân tích, đánh giá khá sâu mang tính đúc kết và định hướng rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Trung ương đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện sáp nhập xã của Hà Tĩnh. Song song với triển khai công tác sáp nhập xã, các địa phương cần tập trung cao cho xây dựng NTM.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận các sở, ngành, địa phương, trong tháng 8 mặc dù điều kiện thời tiết bất thường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường nhưng đã nỗ lực chỉ đạo, thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Các địa phương cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng NTM gắn với thi đua khen thưởng, động viên khích lệ phong trào.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ băn khoăn về số hộ nghèo vẫn còn cao so với nhiều địa phương trong cả nước, cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn.

“Về triển khai thực hiện Chương trình OCOP, mặc dù Hà Tĩnh khởi động khá sớm nhưng kết quả đến nay vẫn chưa ra được sản phẩm chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP. Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng ở một số địa phương còn chậm. Những hạn chế này cần phải khẩn trương khắc phục” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm đến sản xuất và tổ chức sản xuất. Riêng chương trình OCOP cần phải tổ chức chuyên đề riêng để thảo luận, đánh giá, tìm giải pháp.

Nhiệm vụ trước mắt cần tổ chức tốt thu hoạch vụ hè thu, sản xuất vụ đông, phòng chống lụt bão. Tập trung cao cho giao thông thủy lợi, trước mùa mưa bão.

Rà soát để công nhận xã hoàn thành xây dựng NTM; thành phố Hà Tĩnh làm hồ sơ cộng nhận hoàn thành NTM; huyện Can Lộc chuẩn bị hồ sơ công nhận huyện NTM; Đức Thọ, Vũ Quang tiếp tục phấn đấu

Về thời gian tổng kết 10 năm xây dựng NTM cấp tỉnh phải làm bài bản, quy mô, dự kiến sẽ triển khai vào cuối tháng 9.

Về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần thiết phải huy động xã hội hóa và sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, nhưng trước hết bản thân những người trong cuộc, anh em người thân của hộ nghèo phải nỗ lực, gương mẫu giúp đỡ nhau làm trước.

Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới

Tin liên quan:
 • Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới
  Đánh giá khoa học kết quả, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới

  Chiều 13/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

 • Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới
  Huy động cả xã hội chung tay giảm nghèo bền vững

  Chiều 30/5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đồng chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

 • Chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 9 tới
  Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

  Sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV), đô thị văn minh và “Mỗi xã 1 sản phẩn” họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thanh Hoài – Anh Tấn


Thanh Hoài – Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]