Cập nhật: 05:18 27/04/2022
(Baohatinh.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trên các lĩnh vực; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, kế hoạch cụ thể.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trên các lĩnh vực; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, kế hoạch cụ thể.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX..

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Ngày 19/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 10 cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; thông qua dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Sau khi nghe các báo cáo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung nêu trên và ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận:

I. Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2022

Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp do tác động xung đột Nga - Ucraine; trong nước, giá cả các mặt hàng như xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát. Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt.

Nhìn chung, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ chuyển bệnh nặng và tử vong thấp. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. Thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế lớn tìm hiểu, khảo sát đầu tư. Chỉ đạo triển khai Dự án đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh) đảm bảo tiến độ. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó thu nội địa tăng 37%). Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; duy trì tốt hoạt động dạy và học, tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia xếp thứ 5 toàn quốc; các chính sách hỗ trợ người lao động, chăm lo Tết cho Nhân dân được triển khai kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, kinh tế - xã hội vẫn còn một số hạn chế: Tăng trưởng kinh tế quý I giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 3,15%). Lĩnh vực du lịch phục hồi chậm. Tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu. Một số nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiến độ đề ra. Hiệu quả của việc thực hiện chương trình mỗi địa phương một sản phẩm (OCOP) chưa cao; chưa tổ chức sản xuất liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị, chưa có sản phẩm quy mô lớn, có thương hiệu trên thị trường. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về đất đai, xây dựng, khoáng sản chưa tốt; một số địa phương, ban, ngành chưa chủ động, kịp thời xử lý hoặc có định hướng, biện pháp quản lý khi có các sự việc xảy ra, như “sốt đất”, “công nhân đình công”, cơi nới công trình chờ đền bù trên tuyến dự án đường cao tốc Bắc- Nam…

Nguyên nhân khách quan các mặt hạn chế nêu trên do tình hình thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước; sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I và sản lượng sản xuất thép của Formosa giảm đã tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế; nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một số ban ngành, địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, chưa nắm chắc tình hình, thiếu kiểm tra, đôn đốc, bám sát cơ sở. Việc triển khai cụ thể hóa các chủ trương, kết luận của tỉnh chưa kịp thời. Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính; triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội còn chậm; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, trông chờ chỉ đạo từ cấp trên; kỷ luật, kỷ cương hành chính một số đơn vị chưa nghiêm; một số cán bộ chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài, giá cả các mặt hàng thiết yếu chưa ổn định; thời tiết, thiên tai còn diễn biến bất thường... Để thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trên các lĩnh vực; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, kế hoạch cụ thể; trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục cụ thể hóa, tập trung cao chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và lồng ghép nguồn lực của tỉnh, của từng địa phương để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

- Thực hiện nghiêm Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Phát huy vai trò nêu gương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cán bộ làm việc thiếu tâm huyết, đùn đẩy trách nhiệm, vi phạm giờ giấc hành chính; thiếu chủ động trong xử lý các khó khăn, tồn đọng ở cơ sở, làm ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.

- Tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo động lực phát triển mới; gắn phát triển dịch vụ, du lịch với phát triển đô thị và phục vụ các dự án công nghiệp. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tập trung thực hiện Chương trình phục hồi du lịch Hà Tĩnh; khôi phục các ngành dịch vụ, du lịch.

- Tăng cường chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất Pin Vines và Khu công nghiệp ô tô, linh kiện phụ trợ; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; các dự án phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản phẩm OCOP, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị gia tăng, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh và hướng đến xuất khẩu.

- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh. Triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh gắn với Nghị quyết về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Rà soát, chỉ đạo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Triển khai hiệu quả, kịp thời công tác xúc tiến đầu tư, nhất là sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn, xử lý các dự án triển khai chậm hoặc không triển khai.

- Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức chất lượng Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh. Đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, nhất là tiêm chủng cho trẻ từ 5 - 12 tuổi. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; nhất là tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm làm tốt công tác thông tin, truyền thông, kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý chặt chẽ đất đai, quy hoạch xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Các địa phương, cơ quan chức năng tập trung cao cho việc giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, trách nhiệm cán bộ. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như đề xuất của Ban cán cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

III. Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, phù hợp với các quy định của Đảng và thực tiễn của tỉnh.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IV. Về dự thảo Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện các nội dung Thông báo, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]