(Baohatinh.vn) - Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 24/9, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 24/9, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII đã kết thúc thành công tốt đẹp.

>> HĐND tỉnh xem xét, thảo luận 10 tờ trình để ban hành nghị quyết

ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii thanh cong tot dep

Trong thời gian buổi sáng, các đại biểu đã dành thời gian xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Buổi chiều, đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung kỳ họp. Đã có 15 ý kiến thảo luận tại hội trường, tập trung vào các vấn đề: chính sách hỗ trợ học phí cho HSSV; kê khai thiệt hại, bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển và khôi phục sản xuất; chính sách hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm...

ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii thanh cong tot dep

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phân tích thêm các nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Đánh giá lại những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh nhà đã tập trung cao, nỗ lực nên một số lĩnh vực đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong sản xuất, vụ xuân được mùa toàn diện, năng suất cao nhất từ trước đến nay. Các cấp ngành tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, đảm bảo môi trường giao dịch thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Hiện tại, các sở, ban, ngành và UBND tỉnh đang tập trung để hoàn thành đề án thành lập trung tâm hành chính công.

Về đầu tư phát triển, tuy còn khó khăn nhưng Hà Tĩnh đang tận dụng tối đa các nguồn lực, sự hỗ trợ để triển khai các dự án quan trọng như: đường tránh Đèo Con, dự án nâng cấp QL1 đoạn Bắc - Nam TP. Hà Tĩnh; cầu Bến thủy 3; đường Ngã ba Giang – Ngã ba Đồng Lộc... Hiện tại, Hà Tĩnh đã được các cấp bộ, ngành Trung ương chấp thuận hơn 1.500 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư công.

ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii thanh cong tot dep

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm trong bối cảnh khó khăn chung của tỉnh nhà. Tỉnh đã tạo điều kiện tốt nhất để học sinh các bậc học bước vào năm học mới thuận lợi, nâng cao chất lượng dạy và học, đánh giá lại mô hình trường học VNEN; quan tâm đến tuyến y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh và liên kết giữa đội ngũ y, bác sỹ Trung ương và địa phương; phát huy các giá trị di sản vật thể và phi vật thể...

Liên quan đến vấn đề khắc phục sự cố môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công khác kiểm tra, kê khai thiệt hại phải được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Formosa, nhất là liên quan đến các vấn đề xử lý chất thải.

“Đề nghị các sở, ngành có liên quan làm rõ trách nhiệm đến việc để xảy ra sự cố môi trường; khẩn trương tiến hành việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân” – Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii thanh cong tot dep
ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii thanh cong tot dep

Cuối chương trình nghị sự, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu thông qua 10 nghị quyết quan trọng.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, ch­ương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung: UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng Đề án chuyển đổi nghề, xác định vùng đánh bắt an toàn, sản phẩm an toàn cho các huyện ven biển; kiểm tra, thanh tra chặt chẽ, đúng quy định đối tượng thuộc diện bồi thường, hỗ trợ bởi sự cố môi trường biển; chủ động, phối hợp với Bộ TNMT và các bộ, ngành Trung ương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của Formosa.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo hướng thực chất, chiều sâu, đảm bảo bền vững; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án tại KKT Vũng Áng; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; kiểm soát chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường khi thẩm định dự án đầu tư và toàn bộ quá trình hoạt động của dự án; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

ky hop thu 2 hdnd tinh ha tinh khoa xvii thanh cong tot dep

Về những nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu: Tập trung thu hoạch kịp thời các cây trồng vụ hè thu, chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp vụ mùa, vụ đông xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017; chủ động các phương án phòng chống và khắc phục thiên tai, lụt bão; rà soát các xã đăng kí về đích trong năm 2016, điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn phù hợp; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết tốt những phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, địa phương phát động phong trào thi đua sâu rộng, đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

10 tờ trình được thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII:

1. Tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tờ trình về thông qua danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ.

3. Tờ trình về thông qua Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

4. Tờ trình về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020.

5. Tờ trình về quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

6. Tờ trình về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Quy định ban hành kèm Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND.

7. Tờ trình về Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

8. Tờ trình về thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

9. Tờ trình về quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020.

10. Tờ trình về sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]