(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/9), Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Sáng nay (28/9), Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để phân tích vai trò chỉ đạo, điều hành triển khai tổ chức thực hiện chương trình, các bài học kinh nghiệm cũng như định hướng cho giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Mở đầu chương trình hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự về kết quả, thành tựu 10 năm xây dựng NTM của Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trình bày Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; định hướng giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả nổi bật làm thay đổi rõ nét nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh.

Đến nay, các chỉ tiêu về xây dựng NTM đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Theo đó, bình quân mỗi xã đạt 18,3 tiêu chí (tăng 14,8 tiêu chí so với năm 2010); có 173 xã đạt chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã); không còn xã dưới 12 tiêu chí; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,82%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng.

“Thời gian qua, người dân Hà Tĩnh đã có sự thay đổi lớn, nhận thức đầy đủ hơn về kinh tế thị trường, về văn hóa cộng đồng, về bản chất, ý nghĩa, mục đích của Chương trình MTQG xây dựng NTM và đã phát huy cao vai trò chủ thể, tự giác, chủ động trong tổ chức thực hiện; phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây chính là thành quả thực sự nổi bật, là cơ sở, tiền đề quan trọng để thực hiện đạt mục tiêu Chương trình NTM trong giai đoạn sau và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã, 100% huyện đạt chuẩn NTM, 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 60% thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, hướng đến tỉnh đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021 - 2025.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định tập trung cao một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với mục tiêu phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực xây dựng NTM; ưu tiên tập trung cao hơn các tiêu chí, nội dung bảo đảm cho Chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thiết thực, bền vững…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP

Sau báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, GS.TS Nguyễn Tuấn Anh – Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM trình bày báo cáo phản biện “Nhận diện một số thành tựu nổi bật và tồn tại, hạn chế trong 10 năm xây dựng NTM của tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất định hướng thí điểm xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Báo cáo khẳng định: Hà Tĩnh là “cái nôi” của NTM, NTM kiểu mẫu. Tỉnh có quyết tâm mạnh mẽ với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và người dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Phong trào đã tạo động lực thi đua, nâng cao năng lực cộng đồng; đặc biệt là trong khi nhiều địa phương còn lúng túng thì Hà Tĩnh chuyển từ huy động cộng đồng sang phát triển cộng đồng, người dân từ khách thể sang chủ thể.

NTM Hà Tĩnh có những bước tiến dài so với các tỉnh với cách nghĩ, cách làm đi đầu cả nước.

Tiếp nối chương trình, hội nghị nghe các đại biểu chia sẻ những kết quả, bài học kinh nghiệm về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, đồng thời gợi mở các giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Ông Dương Kim Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) trình bày tham luận "Kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng thành công xã NTM nâng cao, tiến tới xã NTM kiểu mẫu".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Ông Đào Hồng Minh – Trưởng thôn Văn Khang, xã Đức Tùng (Đức Thọ) tham luận nội dung về bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Bà Lê Thị Khương - Giám đốc HTX Phú Khương (Kỳ Xuân, Kỳ Anh) tham luận về một số kết quả bước đầu trong phát triển sản phẩm theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Như Dũng - Bí thư Huyện uỷ Can Lộc tham luận về vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM tại huyện Can Lộc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh có ý chí lớn, khát vọng cháy bỏng và quyết tâm rất cao trong xây dựng NTM. Điều này đã góp phần thực hiện tâm nguyện của Bác “Phải làm sao cho Hà Tĩnh nổi bật lên”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Mặc dù có xuất phát điểm thấp so với cả nước và gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhưng đến nay, Hà Tĩnh có kết quả tốt nhất trong cả nước về xây dựng NTM. Theo đó, Hà Tĩnh đã tạo được phong trào được triển khai rộng khắp, tinh thần đồng thuận cao, về đích sớm.

Thực hiện đầy đủ, nghiên túc, kịp thời các chủ trương của cấp trên; nhiều mô hình mới cách làm hay được nhân rộng trong cả nước; triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, phát huy nguồn lực xã hội hóa, mạnh dạn có cơ chế “rút bằng” nếu không bền vững, chạy theo thành tích; tình làng, nghĩa xóm được phát huy; các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Tuy vậy, phong trào xây dựng NTM vẫn còn một số hạn chế như: Thu nhập của người dân còn thấp so với bình quân cả nước; liên kết sản xuất còn nhiều hạn chế; một số vấn đề về môi trường, xử lý rác thải vẫn chưa có phương án giải quyết hiệu quả…

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng tình cao với những mục tiêu mà tỉnh đề ra, đồng thời cho rằng: “Mặc dù mục tiêu đề ra khá cao nhưng với kết quả đạt được, trên cơ sở cách làm, văn hóa truyền thống chúng ta tin tưởng Hà Tĩnh hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu đề ra”.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt tư tưởng lớn trong Nghị quyết 26 về nông nghiệp – nông thôn – nông dân; xem xét kế hoạch, quy hoạch xây dựng NTM gắn với quy hoạch tổng thể KT-XH sắp tới; tiếp tục huy động và sử dụng nguồn lực; phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo hướng bền vững…

Về các kiến nghị đề xuất, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý đề Hà Tĩnh có đề án xây dựng NTM cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2025; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng phân cấp cho tỉnh theo đặc thù địa phương; các đề xuất khác sẽ tổng hợp lại để tiếp tục hoàn thiện.

Hội nghị đã trao bằng công nhận cho 13 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2019 và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trao chứng nhận cho các chủ cơ sở có sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 4 sao tham gia chương trình OCCOP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao bằng công nhận cho 13 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao bằng công nhận cho 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

... và trao chứng nhận cho các chủ cơ sở có sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 4 sao tham gia chương trình OCCOP.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chính thức phát động phong trào thi đua cả tỉnh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới, đồng thuận cao, về đích sớm”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Các chỉ tiêu cụ thể gồm: Có 100% số xã đã đạt chuẩn nâng cấp, cập nhập các tiêu chí theo chuẩn mới; 100% huyện đạt chuẩn NTM, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu; Hà Tĩnh đạt tỉnh NTM.

Ngay sau phát động của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng thay mặt cho các cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà bày tỏ sự thống nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất hưởng ứng phong trào thi đua cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn khẳng định: Kết quả đạt được trong vòng 10 năm qua là rất đáng trân trọng và tự hào; thể hiện nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Đặc biệt, so với các địa phương trong cả nước, kết quả xây dựng NTM của tỉnh Hà Tĩnh có những nội dung khác biệt nhờ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có những cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi lớn diện mạo khu vực nông thôn, hình thành nhiều làng quê trù phú, an lành, đáng sống hơn nhưng chúng ta cũng mạnh dạn nhận thấy rằng, xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh còn một số tồn tại, khó khăn, kết quả xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các vùng miền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định NTM là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc; phấn đấu Hà Tĩnh đạt tỉnh nông thôn mới trong giai đoạn 2020 – 2025; khẳng định nhất quán chủ trương nông dân là chủ thể của quá trình phát triển; xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Hiện nay tỉnh ta đang rà soát, điều chỉnh, xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2019. Vì thế, quá trình xây dựng NTM phải được tích hợp và đáp ứng đúng với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tỉnh cũng tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn kết kinh tế với môi trường; tiếp tục phát triển các sản phẩm, lĩnh vực có lợi thế, hình thành các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị gia tăng; quan tâm công tác xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở nông thôn…

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo hướng nâng tầm, nâng cấp các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo hướng văn minh.

Tin liên quan:
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh chuyển trọng tâm xây dựng nông thôn mới từ chiều rộng sang chiều sâu

  10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh đã có cách làm “chủ động, bài bản, sáng tạo” và đạt nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo ra nhiều vùng quê trù phú, an lành.

 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh đổi thay kỳ diệu sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

  10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, tạo ra nhiều vùng quê trù phú, an lành; đời sống người dân ngày thêm khấm khá.

 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh
  Nông thôn mới Hà Tĩnh – mới từ ý Đảng, lòng dân

  “ P hương pháp, cách làm của Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới (NTM) thực sự có những sáng tạo, hiệu quả. Các địa phương cần tham khảo, học tập để áp dụng vào thực tiễn địa phương mình”. Ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu diễn ra tại Hà Tĩnh ngày 15/4/2018 đã phần nào k hẳng định những thành quả xây dựng những “vùng quê đáng sống” trên miền đất “chảo lửa túi mưa”.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]