Cập nhật: 11:41 11/10/2022
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII phải được triển khai kịp thời, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn địa phương.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII phải được triển khai kịp thời, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn địa phương.

Sáng 11/10, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị do Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để nghe báo cáo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường kỳ cuối năm).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng dự.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Nghiên cứu kỹ các vấn đề thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV phù hợp với tình hình địa phương

Báo cáo một số hoạt động từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cho biết: Đoàn ĐBQH tỉnh đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến góp ý một số dự án luật Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4; tổ chức khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; khảo sát, làm việc phục vụ thẩm tra các dự án luật sửa đổi.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân nguyện và các hoạt động an sinh xã hội.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo một số hoạt động từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10/2022, dự kiến bế mạc vào ngày 18/11/2022 và tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức để ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 12 địa phương (trừ huyện Hương Khê); làm việc với một số cơ quan, địa phương, đơn vị; lấy ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh và các sở, ngành; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất với các địa phương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: UBND tỉnh sẽ cung cấp, cập nhật tình hình nổi bật về KT-XH của tỉnh để Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm nguồn thông tin khi tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 4. Đề nghị Đoàn cần nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng các vấn đề khi tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Để tham gia góp ý vào các dự án luật và nghị quyết trình Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, đề nghị các ĐBQH tham gia thảo luận một số lĩnh vực chuyên sâu.

Đối với 6 dự án luật đã thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, chỉnh lý, tiếp tục hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối với 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu, 1 dự án luật xem xét, thông qua và 3 dự thảo nghị quyết thông qua, Đoàn tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, các đối tượng chịu tác động.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Đoàn ĐBQH cần quan tâm đề xuất chất vấn các nhóm nội dung có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Chậm ban hành các chính sách theo yêu cầu thực tiễn hoặc đã ban hành nhưng chất lượng chưa cao hay chậm xem xét, sửa đổi ảnh hưởng đến yêu cầu phát triển KT-XH; công tác quản lý trên lĩnh vực công chứng, đấu giá, tư vấn định giá chưa chặt chẽ, dễ bị lợi dụng; công tác nước sạch tại vùng nông thôn còn khó khăn.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung thảo luận một số vấn đề dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận tại kỳ họp. Trong đó tập trung đánh giá khái quát kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất cụ thể với Quốc hội, Chính phủ, nhất là những vấn đề gắn với địa phương.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại địa phương, Đoàn sẽ tham gia giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đồng thời, xem xét tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3; công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022.

Chuẩn bị kịp thời các nội dung trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ báo cáo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường kỳ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII, dự kiến tổ chức từ ngày 7/12 - 9/12/2022.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ báo cáo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường kỳ cuối năm.

Kỳ họp sẽ xem xét các nội dung liên quan đến 13 báo cáo thường kỳ do UBND tỉnh trình; 4 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; nghe 5 báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành 28 nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác.

Về công tác chuẩn bị, UBND tỉnh gửi văn bản của kỳ họp tới Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra chậm nhất vào ngày 21/11. Các ban HĐND tỉnh gửi báo cáo thẩm tra về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 26/11. UBND tỉnh gửi văn bản chính thức của kỳ họp (sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh) tới Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 28/11. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi tài liệu tới các đại biểu chậm nhất vào ngày 30/11.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương từ ngày 14/11 đến ngày 18/11.

Triển khai kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; tin tưởng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sắp tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng lưu ý, Đoàn ĐBQH tỉnh cần tiếp tục có ý kiến về việc dừng triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; chế độ đãi ngộ cho cán bộ thôn xóm; điều tiết giá cả sau nâng lương; vấn đề chuyển đổi số; vấn đề giáo dục đại học, phương án đào tạo giáo viên; chính sách ưu đãi cho xã miền núi, vùng sâu, vùng xa tại Hà Tĩnh. Đồng thời, đề xuất về việc mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật.

Đối với công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng yêu cầu, cần tổ chức kỳ họp chuyên đề vào thời gian cuối tháng 10 hoặc trung tuần tháng 11; thời gian diễn ra kỳ họp thường kỳ cuối năm cần điều chỉnh sau ngày 15/12.

Đề nghị UBND tỉnh soát xét kỹ lưỡng các nội dung; nếu chậm thời gian theo quy định, lãnh đạo sở, ngành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng đề cập tới các nội dung liên quan đối với chính sách phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố; việc thu học phí cần phải bám sát quy định Trung ương và tham khảo thêm các địa phương lân cận; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT cần khảo sát kỹ nhu cầu thực tế của giáo viên để đề xuất hướng giải quyết, nhất là nhu cầu đào tạo.

Đoàn ĐBQH tỉnh cần phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất với các địa phương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các sở, ngành dự kiến đăng đàn trả lời chất vấn vào kỳ họp cuối năm cần có sự chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng để trả lời thấu đáo, toàn diện những vấn đề đại biểu đưa ra.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]