(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và trên phương tiện thông tin đại chúng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020).

Tuyên truyền sâu đậm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và trên phương tiện thông tin đại chúng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020).

Tuyên truyền sâu đậm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng bàn kế hoạch mở Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Ảnh: TTXVN

Thực hiện Hướng dẫn số 150 - HD/BTGTW ngày 9/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã sao gửi đề cương tuyên truyền đến các địa phương, đơn vị.

Theo đó, sau khi nhận được tài liệu, các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên truyền sâu đậm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Tại văn bản số 150-HD/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020), trong đó nêu rõ, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về Chiến thắng Biên giới Thu Đông năm 1950, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung và Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 nói riêng; tôn vinh và tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong đó có Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

Nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 vào trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những công lao, đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các bộ, ngành, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đấu tranh, phản bác với thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Chiến thắng cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tin liên quan:
  • Tuyên truyền sâu đậm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
    Cựu chiến binh Hà Tĩnh kể chuyện đánh trận Điện Biên

    66 năm qua, dù vết thương trên da thịt đã lành theo năm tháng nhưng ký ức hào hùng về một thời “hoa lửa” của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của người lính già Nguyễn Văn Viu (SN 1931), tên thường gọi là Nguyễn Hoạt, ở xã Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

  • Tuyên truyền sâu đậm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
    Hát mãi khúc quân hành xa...

    Trong Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam có một tấm ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc hiếm có của lịch sử, đó là sự ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng gồm 34 cán bộ, chiến sĩ tại khu rừng Trần Hưng Đạo ngày 22/12/1944.

Thùy Như


Thùy Như

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]