Cập nhật: 12:50 31/12/2021
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Vũ Quang cần hết sức quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là việc phát hiện nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ở địa phương để bồi dưỡng, phát triển cán bộ kế cận, đảm nhận chủ trì trong các phòng, ngành, địa phương.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Vũ Quang cần hết sức quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là việc phát hiện nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ở địa phương để bồi dưỡng, phát triển cán bộ kế cận, đảm nhận chủ trì trong các phòng, ngành, địa phương.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Sáng 31/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác nội chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được trực tuyến đến 10 điểm cầu cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn những công việc trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên KT-XH tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự hội nghị.

Trong số 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và 28 chỉ tiêu cơ bản về KT-XH, có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (gồm 8 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 18 chỉ tiêu về KT-XH). Tiêu biểu như: thu ngân sách trên địa bàn đạt 130% kế hoạch và bằng 136% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đứng nhóm đầu của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,41 triệu đồng/người/năm…

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác nội chính năm 2021.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM; nâng cấp các tiêu chí cấp huyện, xã sau đạt chuẩn; xây dựng các khu mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư sinh thái; phát động các đợt thi đua cao điểm trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Kết quả, tháng 3/2021, Vũ Quang đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM; toàn huyện có thêm 8 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 184 vườn mẫu đạt chuẩn; xây dựng được 10 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh...

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê: Để xây dựng được xã NTM kiểu mẫu, huyện cần có các cuộc làm việc với các xã đăng ký về đích trong năm để rà soát lại các tiêu chí, từ đó bổ cứu kịp thời những tiêu chí chưa đạt...

Huyện tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến, trong năm đã kết nạp được 45 đảng viên mới; công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, Vũ Quang vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang Phạm Duy Đạt: Đề nghị tỉnh sớm công nhận điểm du lịch sinh thái hồ Ngàn Trươi - Vườn Quốc gia Vũ Quang, đồng thời cần có các chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thị trấn; sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Vũ Quang.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã thành lập 9 đoàn kiểm tra trên các lĩnh vực; triển khai giám sát 2 cuộc chuyên đề với 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Ngoài ra, cấp ủy cơ sở trên toàn huyện đã thực hiện kiểm tra 23 tổ chức và 8 đảng viên. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đã tổ chức thi hành kỷ luật 17 đảng viên và một số sai phạm, vi phạm khác đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang Tô Minh Hoài: Đề nghị huyện cần có kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan trong khối Nội chính phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của Đảng cũng được thực hiện sâu sát cơ sở, hướng mạnh về các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng NTM, phòng chống COVID-19 và nhân đạo, từ thiện; công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được tăng cường; công tác tổ chức chính quyền và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực…

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với các mũi đột phá mà Nghị quyết Đại bội Đảng bộ huyện đã đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp để hướng tới mục tiêu: Kết nạp mới 80 đảng viên; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 6 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng 120 mô hình Dân vận khéo... Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 49,3 triệu đồng/năm; xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 - 1,5%...

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Hội nghị được trực tuyến đến 10 điểm cầu cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những nỗ lực và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Vũ Quang đạt được trong năm 2021.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai hiệu quả các nghị quyết của tỉnh đã ban hành, nhất là nghị quyết về cán bộ, xây dựng NTM, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đặc biệt trong Thường trực, Ban Thường vụ để từ đó tạo sức mạnh cho toàn Đảng bộ, lan tỏa đến từng Đảng bộ cơ sở và Nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cần có chiều sâu, dài hạn để tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đặc biệt, huyện cần hết sức quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là việc phát hiện nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ở địa phương để bồi dưỡng, phát triển cán bộ kế cận, đảm nhận chủ trì trong các phòng ngành, địa phương; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, cần nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng huyện NTM. Trong xây dựng NTM cần linh hoạt, sáng tạo, triển khai theo hướng chiều sâu, phù hợp điều kiện tự nhiên, đất đai của địa phương. Chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế như cam, mật ong, các sản phẩm chăn nuôi. Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và không để người dân phải đi làm ăn xa. Người dân Vũ Quang nhất định phải có thu nhập cao, khá giả hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

Huyện cần nhân rộng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư văn hóa để hình thành các vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nhưng giữ bản sắc vùng núi. Trên cơ sở đó, hình thành du lịch nông thôn, kết hợp với khai thác hiệu quả Hồ Ngàn Trươi, di tích Phan Đình Phùng để phát triển du lịch sinh thái.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vũ Quang có địa bàn dân cư thoáng, dễ thực hiện phòng dịch, nhất là việc cách ly, điều trị tại nhà, nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Huyện cũng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhất là việc quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã trao giấy khen cho 7 đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021.

Vũ Quang cần quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho 3 tổ công tác đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Văn Chung


Văn Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]