Cập nhật: 12:50 16/09/2021
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc về thể chế hiện hành trên cơ sở lấy thực tiễn làm thước đo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm...

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc về thể chế hiện hành trên cơ sở lấy thực tiễn làm thước đo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm...

Sáng nay (16/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo một số sở, ngành cùng tham dự.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hệ thống pháp luật của nước ta đến nay đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý để phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP-AN, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong hệ thống chính trị đã rất nỗ lực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản, ban hành theo thẩm quyền 745 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch. Các địa phương ban hành 92.799 văn bản.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2021, với phương châm đặt trọng tâm vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, phát hiện nhiều hạn chế, bất cập; thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền, đồng thời xây dựng nhiều báo cáo, dự án trình Quốc hội.

Tuy nhiên, hiện trạng thể chế vẫn còn một số bất cập như: một số chủ trương, chính sách chưa được thể chế hoá kịp thời, đầy đủ; hệ thống pháp luật vẫn còn cồng kềnh; việc tổ chức thi hành pháp luật còn chưa được quan tâm đúng mức…

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Lãnh đạo các sở, ban, ngành Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Theo Bộ Tư pháp, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030 cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Quán triệt sâu sắc và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… nhằm khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo thượng tôn pháp luật; chú trọng xử lý các khía cạnh pháp lý của quá trình hội nhập.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã làm rõ những bất cập, vướng mắc trong trong một số quy định hiện hành và góp ý về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian tới.

Theo đó, đại biểu chú trọng các chính sách pháp luật về đất đai, khoáng sản, tranh chấp và khiếu nại, đầu tư kinh doanh... và cho rằng, cần sớm xử lý kịp thời các vướng mắc trong thực tiễn thi hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp với thực tiễn, quy định mâu thuẫn, chồng chéo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến của đại biểu để có chương trình điều hành xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học, bám sát thực tiễn và đảm bảo tính khả thi.

Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một khâu đột phá mà Chính phủ đã xác định suốt ba nhiệm kỳ qua. Các cơ quan, bộ, ngành cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và xác định đầu tư cho thể chế là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, bộ, ngành nào chưa đầu tư cho lãnh đạo, chỉ đạo đúng tầm phải chấn chỉnh ngay.

Văn phòng Chính phủ cần phân công nhiệm vụ và có lộ trình cụ thể trong xây dựng, hoàn thiện thể chế; có đôn đốc, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế đảm bảo khoa học và tính khả thi

Ảnh VGP

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc các thể chế hiện hành trên cơ sở lấy thực tiễn làm thước đo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật; quan tâm quán triệt pháp luật đến người dân, cơ sở.

Bố trí cán bộ có thực tiễn, hiểu biết, trình độ và đầu tư về kinh phí, thời gian để tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; cơ quan liên quan nghiên cứu quy trình làm luật sao cho đơn giản, phù hợp...

Thủ tướng đề nghị, cụ thể hoá, thể chế hoá phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng. Thể chế phải thực sự là đòn bẩy, sự kiến tạo, thu hút nguồn lực tạo động lực cho sự phát triển mới.

Tại Hà Tĩnh, các cấp, ngành đã nỗ lực, tập trung các nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Từ năm 2011 đến nay, cấp tỉnh đã ban hành 698 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 152 nghị quyết của HĐND tỉnh và 546 quyết định của UBND tỉnh. Cấp huyện, cấp xã ban hành 3.892 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản ban hành đã cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, hiện trạng thể chế vẫn còn một số vấn đề cần các cơ quan cấp trên tháo gỡ như: một số quy định giữa các luật, giữa các nghị định hướng dẫn còn chồng chéo; một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành chưa theo kịp với yêu cầu phát triển, không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được đổi mới, thay thế...

Tin liên quan:

Ngọc Loan - Anh Tấn


Ngọc Loan - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]