Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng nhấn mạnh: Việc hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đơn vị liên quan góp phần nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Chiều nay (25/5), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến về dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự hội nghị.

Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 35-QĐ/UBKTTU và Kế hoạch số 04-KH/UBKTTU ngày 4/3/2021 về việc thành lập tổ biên tập, triển khai nghiên cứu, tham mưu, xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với một số tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo.

Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan; nghiên cứu, tham khảo các quy chế, quy định, chương trình phối hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các cơ quan liên quan và của một số địa phương; kế thừa nội dung các quy chế, chương trình phối hợp đã ban hành từ trước trên cơ sở đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc.

Quá trình xây dựng dự thảo, các cơ quan phối hợp thể hiện sự nhất trí cao về sự cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp; cơ bản đồng tình nội dung dự thảo các quy chế; đóng góp ý kiến về một số một số nội dung cụ thể.

Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc.

Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Trung tá Nguyễn Tiến Trinh - Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá cao dự thảo quy chế phối hợp và tham gia đóng góp một số vấn đề liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giao tổ biên tập tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy chế. Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục đóng góp thêm một số ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp. Đặc biệt là một số câu từ, nội dung phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các đơn vị, cơ quan.

Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các ban Đảng, cơ quan Nhà nước và đơn vị liên quan vào dự thảo quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên trong tổ biên tập tiếp thu, nghiên cứu và có những chỉnh sửa phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ đề Kỷ luật Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast