Công tác dân vận góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các Phó trưởng ban chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

cong tac dan van gop phan phat huy dan chu tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc

Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN của đất nước và từng địa phương.

Sau đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đuợc giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên.

Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KT-XH; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổ định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”.

cong tac dan van gop phan phat huy dan chu tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Năm 2016 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Hà Tĩnh. Ngoài những khó khăn chung, Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nền bởi sự cố môi trường biển, tác động lớn đến phát triển kinh tế, an ninh trật tự và đời sống của người dân.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Hà Tĩnh đã thành lập ngay Ban Chỉ đạo, phối hợp các bộ ngành Trung ương để điều tra, khắc phục hậu quả và ban hành chính sách kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng và tháo gỡ những khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh đã xuống tận cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với người dân. Mặc dù nhiều thế lực lợi dụng sự cố môi trường biển để chống phá, nhưng Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dân vận, nên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cử tri tham gia đi bầu cử đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị, trong thời gian tới Hà Tĩnh cần nhiều sự giúp đỡ của Trung ương, đặc biệt là trong công tác khắc phục sự cố môi trường biển, giám sát khắc phục lỗi vi phạm môi trường của Formosa...

cong tac dan van gop phan phat huy dan chu tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận những kết quả đạt được; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị hệ thống dân vận nâng cao chất lượng công tác dân vận, công tác nắm bắt thông tin, tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; tập trung giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt là quan tâm giải quyết việc làm, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất...; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu phải trực tiếp đối thoại, xử lý những kiến nghị, khiếu nạn của nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới cơ sở; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua “dân vận khéo” các phòng trào thi đua yêu nước.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast