Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng, đồng thuận trong Nhân dân...

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Chủ nhiệm Ủy ban UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đức Thọ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2021.

Nhằm phát hiện, chấn chỉnh, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ đầu năm 2021, ủy ban kiểm tra 2 cấp (UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở) Thạch Hà đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ huyện và cơ sở.

“Sau khi sáp nhập 15 đơn vị hành chính xã, thị trấn xuống còn 6 đơn vị hành chính, UBKT Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tập thể. Nội dung kiểm tra tập trung vào các tồn đọng về biên chế, cơ sở vật chất, quy chế làm việc, tài chính, xây dựng NTM… Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn đọng, vướng mắc, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo tại các xã mới sáp nhập. Một số vướng mắc về nhân sự đã được đoàn kiểm tra kiến nghị, tham mưu bố trí, điều động, luân chuyển phù hợp. Một số đơn vị tồn đọng nợ xây dựng cơ bản đã tìm ra giải pháp trả nợ…” - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Huy cho hay.

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

UBKT Huyện ủy Thạch Hà công bố kết luận kiểm tra Đảng ủy xã Tượng Sơn.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Huy, điểm nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở Thạch Hà chính là cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chủ động hơn, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn.

Năm 2021, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ, chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp… nhưng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp vẫn được chú trọng, tập trung thực hiện với phương châm “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”.

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Huyện ủy Cẩm Xuyên tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thành cho biết, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo chuyên đề, góp ý nhiều dự thảo văn bản quan trọng. Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với thường trực cấp ủy và UBKT cấp ủy 6 đơn vị (Cẩm Xuyên, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân) để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thành, thị ủy.

Trong kết quả chung của toàn ngành, công tác kiểm tra, giám sát ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã kiểm tra 1.251 tổ chức đảng và 1.227 đảng viên; thực hiện giám sát 921 tổ chức đảng và 954 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 21 tổ chức đảng cấp dưới và 146 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 672 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 301 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật của Đảng.

UBKT các cấp cũng đã tiếp nhận 328 lượt đơn thư các loại và tiến hành giải quyết tố cáo đối với 26 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng và 808 đảng viên với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng.

Cùng với công tác kiểm tra, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cũng tập trung cao cho công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã giám sát 921 tổ chức đảng và 954 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 619 tổ chức đảng và 665 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

“Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo Ðảng và Nhà nước” - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.