Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, cấp ủy cấp trên, tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Chiều 20/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thành, thị ủy và tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT huyện, thành, thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu công an 13 huyện, thành phố, thị xã.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu công an 13 huyện, thành phố, thị xã.

Theo Quyết định số 277-QĐ/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố, thị xã gồm 3 chương 8 điều.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt triển khai Quyết định số 277-QĐ/TU

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh, huyện ủy, thành ủy, thị ủy về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố, thị xã.

Việc phối hợp cũng tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy phát huy hết trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT huyện, thành, thị ủy. Theo đó, hai bên đã tham mưu cho cấp ủy trao đổi, thống nhất chương trình, kế hoạch khi có dự kiến kiểm tra, giám sát với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành 13 kế hoạch kiểm tra (có đề nghị các huyện ủy cử cán bộ tham gia), đối với 13 đảng ủy công an cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện, thành, thị ủy là căn cứ để cấp ủy, UBKT hai bên phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đối với 3 đảng ủy và 3 bí thư đảng ủy công an cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh.

Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành, thị ủy đã tiến hành 65 lượt trao đổi thông tin về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp để tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cũng như quy chế phối hợp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành, thị ủy trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh và các địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, cấp ủy cấp trên, trong đó tập trung nghiên cứu, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phối hợp, tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu công an 13 huyện, thành phố, thị xã.

Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành, thị ủy cần nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung quy chế phối hợp theo Quyết định số 277-QĐ/TU ngày 30/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, trong đó xác định rõ vai trò chủ trì của cấp ủy hai bên trong thực hiện nhiệm vụ và phải nhất quán tinh thần kiểm tra giám sát không có vùng cấm, không ngại kiểm tra giám sát người đứng đầu, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, khi phát hiện các vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục.

Quá trình thực hiện quy chế phối hợp cần chú trọng thực chất, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung và xây dựng lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng trao giấy khen cho UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Tại hội nghị, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và 4 cá nhân đã được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT huyện, thành, thị ủy.

Chủ đề Kỷ luật Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast