Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền vừa tổ chức phiên họp nhằm cho ý kiến về các công việc đã triển khai thực hiện trong tháng 3 và dự kiến những công việc triển khai trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, các thành viên của Tiểu ban, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông... cùng dự phiên họp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đình Nam

Theo dự thảo Báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trong tháng 3/2016 và dự kiến những công việc triển khai trong thời gian tới, Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền đã phối hợp với các Tiểu ban khác của Hội đồng bầu cử quốc gia chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia; kịp thời tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, kiến nghị về công tác bầu cử.

Tính đến ngày 25/3, đã có 20 văn bản trả lời cho Ủy ban bầu cử, Sở Nội vụ địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Tiểu ban cũng gửi công văn gửi hướng dẫn về công tác bầu cử ở các địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; cử thành viên tham gia các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ở địa phương, trong quá trình đó đã phổ biến, hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến pháp luật và nghiệp vụ bầu cử; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của địa phương…

Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoàn thành việc ban hành Kế hoạch tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí bầu cử; Tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử quốc gia và phổ biến thông tin tới công chúng về bầu cử; tổ chức soạn thảo văn bản trả lời phỏng vấn của một số cơ quan báo chí trong nước và quốc tế về bầu cử; Tổ chức đăng tải các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội; hoàn thành viên xây dựng kỹ thuật Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia và đang tổ chức chuyển đổi, cập nhật thông tin cho Trang thông tin này.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có thường xuyên có các hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ấn hành và gửi về cơ sở 1.000 đĩa DVD tranh cổ động, in và phát hành 4 mẫu tranh cổ động, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu Quốc huy và 11 mẫu câu khẩu hiệu gửi về địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở…

Dự kiến công việc trong thời gian tới, Tiểu ban sẽ tiếp tục tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử quốc gia giải đáp những vướng mắc, kiến nghị về công tác bầu cử khi có đề nghị của các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiếp tục phối hợp với các Tiểu ban khác của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức hữu quan để ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn công tác bầu cử khi có yêu cầu; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ở địa phương và những công việc do Hội đồng bầu cử quốc gia giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát theo tiến độ của cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, công tác thông tin cơ sở và một số hình thức thông tin, tuyên truyền khác.

Đối với các công tác trong tháng 4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên báo chí về thông tin, tuyên truyền về bầu cử tại hai miền Nam, Bắc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức triển lãm các tranh cổ động về bầu cử tại Đăk Lăk vào ngày 28/4; tại Sơn La vào ngày 12/5; tại Hà Nam vào ngày 19/5; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức vận hành Trung tâm báo chí bầu cử; tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về các hoạt động bầu cử; tiếp tục đăng tải, cập nhật thường xuyên các nội dung trên chuyên trang thông tin điện của Hội đồng bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ảnh 2

Tại phiên họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận các nội dung trong Báo cáo triển khai nhiệm vụ trong tháng 3/2016 của Tiểu ban, trong đó đánh giá cao các hoạt động đã góp phần thiết thực vào các hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đối với những công việc triển khai trong thời gian tới các đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, kiến nghị của các địa phương; đề nghị bảo đảm thông tin, tuyên truyền hiệu quả, đúng định hướng, tránh bị các thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc.

Trong thời gian tới, cùng với việc xây dựng phim tài liệu về Quốc hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan hữu quan để xây dựng cầu truyền hình “Ngày hội bầu cử” nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền Uông Chu Lưu đề nghị các thành viên Tiểu ban, các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục bám sát Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban, của Hội đồng bầu cử quốc gia để triển khai công việc một cách kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia sớm tổ chức sớm Hội nghị tập huấn cho phóng viên, biên tập viên báo chí về thông tin, tuyên truyền về bầu cử; tiếp tục triển khai tuyên truyền ở các địa phương để nhân dân hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử; tăng cường, đẩy mạnh triển khai các đội tuyên truyền lưu động, loa tuyên truyền tại địa phương; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm báo chí bầu cử, chuyên trang của Hội đồng bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tích cực giao ban báo chí trên cơ sở bám sát các kế hoạch của Tiểu ban, Hội đồng bầu cử quốc gia; đề nghị Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp cùng Bộ Tài chính để sớm triển khai phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử cho các địa phương; đề nghị VTV, VOV, TTXVN, các cơ quan, thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử theo đúng định hướng, nguyên tắc đã đề ra.

Theo Quang Minh/quochoi.vn

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast