(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/7), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành phiên thứ 2 với sự tham dự của 280 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết tỉnh nhà. Ông Hà Văn Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Sáng nay (23/7), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành phiên thứ 2 với sự tham dự của 280 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết tỉnh nhà. Ông Hà Văn Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Dự đại hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Về phía Hà Tĩnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trần Quốc Thại, Đặng Duy Báu, Trần Đình Đàn.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Mở đầu phiên thứ hai, đại hội nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả phiên thứ nhất, diễn ra chiều 22/7.

Diễn văn khai mạc đại hội do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trình bày, khẳng định: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ổn định quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trình bày diễn văn khai mạc đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Tĩnh chào mừng đại hội

Ngay sau phần khai mạc, ông Hà Văn Hùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên, MTTQ đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển, phát huy vị trí, vai trò của mình, phối hợp triển khai nhiều phong trào thi đua và các cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ông Hà Văn Hùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo cáo cũng tập trung phân tích kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 5 nội dung cơ bản. MTTQ đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia; xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã bê tông hóa 4.360 km đường giao thông thôn, xóm; nâng cấp, xây mới 1040 nhà văn hóa thôn, xóm; thành lập 3.666 tổ hợp tác, 1.245 HTX, 2.445 doanh nghiệp; xây dựng được 230 khu dân cư kiểu mẫu; 2.405 vườn mẫu đạt chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2018 có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 132 xã).

Cũng trong 5 năm qua, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ quỹ gần 140 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nhiều cách, trong đó, làm mới và sửa chữa 5.210 nhà hộ nghèo, trị giá gần 79,84 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Đại biểu tập trung theo dõi nội dung báo cáo chính trị trình đại hội

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ đã khẳng định được vai trò trong phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền được MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện; tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, MTTQ thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực hoạt động; tập trung thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. MTTQ từ tỉnh đến cơ sở coi trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ban công tác mặt trận khu dân cư.

Từ đánh giá nhiệm kỳ vừa qua cùng 5 bài học kinh nghiệm, đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển KT-XH, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2019 -2024: Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, đồng thuận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thứ hai, tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, vì người nghèo; thứ ba, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, đại hội đã nhất trí đề ra 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh trình bày tham luận “Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Tham luận nhấn mạnh: 4 năm sau ngày thành lập, TX Kỳ Anh phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, có những khó khăn thử thách. Trước tình hình đó, MTTQ thị xã đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của thị xã, góp phần ổn định tình hình, từng bước củng cố lòng dân, tạo đà cho sự phát triển của thị xã.

Ngay sau phần báo cáo, đại hội tiến hành thảo luận để làm sâu sắc thêm báo cáo. Các tham luận trình bày tại đại hội đã làm rõ thêm vai trò của MTTQ và các thành viên góp phần ổn định tình hình, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như bầu cử ĐBQH, giải phóng mặt bằng; làm rõ phương châm "Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới....

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Tham luận với chủ đề “Vai trò của ban công tác mặt trận trong phối hợp, tuyên truyền, vận động, xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, ông Hoàng Văn Hòa - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 2, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) nhấn mạnh: Ban công tác mặt trận luôn lấy phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” làm nguyên tắc hàng đầu, xây dựng công trình mục tiêu phải thiết thực, vừa sức dân, không đốt cháy giai đoạn, không vì đua thành tích nên đã đóng góp quan trọng vào các chương trình xây dựng đô thị văn minh

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ông Bùi Nhân Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tham luận về việc “Thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tham gia phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất xác định rõ trách nhiệm các bên, những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Công tác phối hợp nhờ đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh. Đặc biệt, UBND với Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư tình cảm của người dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vị thế của tỉnh Hà Tĩnh có được như ngày hôm nay, tạo tiền đề để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đóng góp vào thành quả đó có sự đồng hành, nỗ lực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao thành tựu, vị thế của tỉnh Hà Tĩnh. Thành quả đó có sự đồng hành, nỗ lực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. MTTQ cũng đã triển khai xây dựng các mô hình điểm về “Đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, “Tự quản an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”; “Chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư”…

Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Đặc biệt, trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra vụ việc tụ tập đông người, phản đối liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sự cố môi trường biển, MTTQ đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự ổn định xã hội”.

Bên cạnh nhiều kết quả nổi bật, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; chưa tận dụng có hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại; việc phản bác các thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật, nhất là trên internet và mạng xã hội thiếu chủ động, thiếu đồng bộ; công tác theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình còn chưa sát và chưa kịp thời. Cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, của MTTQ. Từ đánh giá đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo đại hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với 5 nội dung trọng tâm, bám sát thực tiễn.

Tiếp đó, đại diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã có bài phát biểu đi sâu đánh giá những đóng góp của MTTQ đối với sự phát triển của tỉnh nhà; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung thực hiện có chiều sâu, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: MTTQ cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến tận khu dân cư, tổ dân phố, tận hộ gia đình; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở; có giải pháp cụ thể để cơ chế nhân dân làm chủ đảm bảo thực chất, không hình thức, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đại hội đã tiến hành công bố danh sách và tổ chức ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 78 vị. Ông Hà Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các ông bà: Nguyễn Thị Mai Thủy, Hoàng Anh Đức trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Tiếp đó, đại hội công bố danh sách đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX với 7 vị và tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Trên 95% ủy ban MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

- Trên 95% ủy ban MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân tổ chức tốt các hoạt động vì người nghèo và các họat động an sinh xã hội.

- Hằng năm, có 100% khu dân cư tổ chức và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

- Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh và mỗi huyện, thành phố, thị xã tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát; 100% xã, phường, thị trấn tổ chức hình thức giám sát phù hợp và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

- Trên 95% cơ quan MTTQ các cấp được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 100% cán bộ MTTQ từ tỉnh đến cơ sở được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và trình độ chính trị theo quy định.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]