Góp ý dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baohatinh.vn) - “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ” sau khi xin ý kiến góp ý các đơn vị, địa phương sẽ được trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành.

Sáng 14/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành. Cùng dự có lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Góp ý dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ” được xây dựng gồm 4 chương, 9 điều quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ (gồm các nội dung: đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu người ứng cử) và quản lý cán bộ (gồm các nội dung: tuyển chọn, bố trị, phân công, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, tạm đình chỉ, đình chỉ và cho thôi chức vụ).

Góp ý dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Người đứng đầu theo dự thảo quy định gồm toàn bộ các chức danh, chức vụ đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các tổ chức cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Lực lượng vũ trang có quy định riêng.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu bày tỏ thống nhất, đồng tình cao về bố cục, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc... Cùng đó, đại biểu đã góp ý chi tiết vào nội dung các chương, điều trong dự thảo, trong đó, tập trung vào thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm...

Góp ý dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành quy định là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào dự thảo để bảo đảm tính khả thi cao khi quy định được ban hành. Bộ phận soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo quy định trong thời gian tới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast