Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

(Baohatinh.vn) - Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hà Tĩnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Chiều 17/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Trưởng Ban trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng dự.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thái Ngọc Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hoàng Anh Đức chủ trì hội nghị.

Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khoá XV, gồm 13 người (trong đó người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu: 13, người tự ứng cử: không).

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Từ ngày 21/3 đến ngày 10/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử ĐBQH khoá XV cư trú đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh xin ý kiến đại biểu về cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các hội nghị diễn ra đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; tổng số cử tri tham dự 1.324 người/1.421 cử tri được mời (đạt tỷ lệ 93,2%), bình quân một hội nghị có 89 người tham dự.

Qua đó, cử tri đã thể hiện sự phấn khởi, tự hào khi có công dân cư trú trên địa bàn ứng cử ĐBQH, thể hiện sự tín nhiệm cao và kỳ vọng người ứng cử nếu trúng cử sẽ đại diện cho Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Kết quả, 13/13 người ứng cử được cử tri tín nhiệm 100% (đạt tỷ lệ 100%).

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải: Đồng tình với danh sách 10 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đến hết ngày 13/4, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh không nhận được đơn thư tố cáo hoặc phản ánh liên quan đến những người ứng cử ĐBQH khoá XV.

Đến ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhận được đơn của 3 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khoá XV, đơn có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh: Đồng ý với việc 3 đại biểu rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất để 3 người có đơn được rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình Hội nghị hiệp thương để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (công tác và cư trú tại địa phương) gồm 10 người.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Hà Tĩnh Dương Hữu Giáo: Mong muốn người ứng cử nếu trúng cử sẽ có tiếng nói đại diện cho Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà; nếu không trúng cử vẫn sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Về cơ cấu thành phần, lãnh đạo chủ chốt 1 người, đại biểu chuyên trách 4 người, Bộ Tư lệnh Quân khu IV 1 người, đại biểu Tòa án 4 người.

Về cơ cấu kết hợp, nữ 3 người (chiếm tỷ lệ 30%), tái cử 1 người (chiếm tỷ lệ 10%).

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiến sỹ 1 người (chiếm tỷ lệ 10%), thạc sỹ 7 người (chiếm tỷ lệ 70%), đại học 2 người (chiếm tỷ lệ 20%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Ủy ban MTTQ các cấp đã bám sát quy định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức kế hoạch triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nghiêm túc, đúng luật.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, ngay sau hội nghị hiệp thương lần 3, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử; đảm bảo cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt điều kiện cho cuộc bầu cử; đảm bảo 100% cử tri đủ điều kiện tiêu chuẩn đến bỏ phiếu.

Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần 3

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast