Hà Tĩnh có thêm 15 công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Theo quyết định số 4107/QĐ-UBND, ngày 2/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, toàn tỉnh có thêm 15 di tích được xếp hạng.

Hà Tĩnh có thêm 15 công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Nhà thờ Nguyễn Duy (xã Kim Song Trường, Can Lộc) vừa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

15 di tích vừa được xếp hạng gồm: Đền thờ Thánh - xã Xuân Yên, Nhà thờ Hồ Vàn và Điện Thánh Đại Càn - xã Xuân Liên (Nghi Xuân); Nhà thờ họ Nguyễn Đình - xã Cẩm Hưng và Đền thờ Lê Hữu Vượng - xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên); Nhà thờ Phan Công Tăng - xã Thượng Lộc, Nhà thờ Nguyễn Duy - xã Kim Song Trường và Nhà thờ Lê Cán - xã Mỹ Lộc (Can Lộc);

Đền Tam Lang - xã Thạch Hải và Nhà thờ Trần Năng Chinh - xã Tượng Sơn (Thạch Hà); Đền thờ Trần Hậu Dật - phường Thạch Quý, Điện Trung - phường Thạch Linh và Nhà thờ Võ Tá Kỳ - xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh); Nhà thờ Nguyễn Phúc Giáp - xã Thạch Châu (Lộc Hà); Đền thờ Lê Huy Tích - phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh); Nhà thờ Phan Như Khuê - thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ).

Hà Tĩnh có thêm 15 công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, ngày 2/12/2020

Cùng với 15 di tích được xếp hạng lần này, Hà Tĩnh hiện có 604 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 86 di tích cấp quốc gia và 516 di tích cấp tỉnh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast